• «Me ser at Jæren vert sakte, men sikkert bygd ned», skriver Sp-ordførarar frå Rogaland. Anders Minge

Matfylket Rogaland vert nedbygd

DEBATT: Senterpartilaga på Jæren vil flytta utbygging over på uproduktive områder.