Jeg gjør jobben min, Næringsforeningen!

DEBATT: Jeg er glad for at det er vilje i styringsgruppa for Bymiljøpakken til å vurdere mitt forslag om å ta nordre trasé i Randaberg ut av prosjektet. Transportkorridor Vest (TKV).

Publisert: Publisert:

«Uansett framtidig valg, må vi sørge for at gjennomgangstrafikk inkludert tungtrafikk reduseres betydelig på de lokale veiene i Randaberg», skriver Kristine Enger. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Kristine Enger
    Ordfører i Randaberg og medlem av styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren

Dette på tross av at næringslivet, representert ved Næringsforeningen i Stavanger-regionen, høylytt via sosiale medier ba de andre ordførerne om å avvise forslaget mens styringsgruppemøtet pågikk fredag. Næringsforeningens administrerende direktør Harald Minge skrev også et leserinnlegg mot meg i Aftenbladet lørdag 31. august.

Tungtrafikk må reduseres

I forlaget som jeg fremmet til vurdering for styringsgruppen på fredag, ligger det inne å prioritere ferdigstillelse av den søndre traseen av Transportkorridor Vest, for raskt å sikre en bedre framkommelighet for næringstrafikken og tungtrafikken fra næringsområdene i Tananger og Risavika til E39. Når Eiganestunnelen nå snart står ferdig, vil trafikken få en helt annen og bedre flyt på E39 nordover. Det vil i framtiden derfor trolig være lite å hente på å kjøre fra Risavika mot Hafrsfjord bro, Sundekrossen og videre derfra forbi Kvernevik og over Randaberg i fartssoner med 50 og 60 km/t. Uansett framtidig valg, må vi sørge for at gjennomgangstrafikk inkludert tungtrafikk reduseres betydelig på de lokale veiene i Randaberg.

Les også

Slik vil hun kutte flere hundre millioner i nye veier

Les også

Sliter du med å henge med? Her er 9 spørsmål og svar om bompengekrisen

Les også

Ernas magiske medisin

Les også

Bompengedramaet: Milliarder å hente for Nord-Jæren

Nullvekstmålet

Jeg hadde ikke gjort jobben min som medlem i styringsgruppa om jeg ikke hadde løftet dette forslaget inn for gruppa til vurdering. Forslaget er et innspill i arbeidet med å kutte kostnader i prosjektene i Bymiljøpakken på direkte og tydelig oppfordring fra samferdselsministeren. Men dette forslaget handler også om at regionen må klare å nå nullvekstmålet hvert år i årene framover mot 2030 for å motta statlige belønningsmidler. Det er et absolutt krav. Å bygge en helt ny vei, vil klart generere mer personbiltrafikk i regionen og virke negativt inn på nullvekstmålet. I tillegg er det å ta vare på matjorda i regionen blitt viktigere siden arbeidet med TKV startet for over 20 år siden, jf. nasjonalt og regionalt jordvernmål. En ny vei over Randaberg vil bygge ned 38 dekar fulldyrket jord, i tillegg til annet viktig grøntareal, og legge beslag på mer enn det dobbelte i anleggsfasen.

Minge har misforstått

I leserinnlegget fra Harald Minge kommer det tydelig fram at han har misforstått mitt andre forlag knyttet til ny E39 fra Smiene i Stavanger til Harestad i Randaberg. Jeg anbefaler også en ny E39 i ny trasé. Men jeg ønsker vurdert om vi kan begynne med en trafikksikker tofeltsvei. Så kan veien gjerne være regulert til en firefelts vei med tanke på framtidige behov. Dette forslaget kan gi økonomisk rom i prosjektet til en lang kulvert på Tasta. Forslaget fremmet jeg ikke for styringsgruppen. Om E39-prosjektet overlates til Nye Veier, er dette et innspill de kan ta med seg videre.

Publisert:

Les også

  1. – Ikke lytt til Randabergs ordfører


  1. Den amerikanske ambassaden
  2. Debatt
  3. Nasjonal Transportplan
  4. Næringsforeningen i Stavanger-regionen
  5. Eiganestunnelen