Rogfast og ferjefri E39 – et prosjekt for framtiden

Tirsdag 10. desember var ferjesambandene over Boknafjorden stengt! Det har skjedd før og det vil skje igjen. Vi trenger bedre transportløsninger.

«For Vestlandet og Norge er utbyggingen av E39 Kyststamvegen historisk viktig vegutbygging», skriver Gunnar Eiterjord.

Debattinnlegg

 • Gunnar Eiterjord
  Statens Vegvesen, prosjektleder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I 2004 samlet de fire Vestlandsfylkene sammen med Statens vegvesen seg om en satsing på en ferjefri E39. Et strategisk grep som i dag er godt implementert i Nasjonal Transportplan og en rekke Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner. Vi har ikke et alternativt togtilbud eller et omfattende hovedvegnett. E39 er vår «intercity»-strekning langs kysten, både for gods- og persontransport. Ferjeforbindelsen over Boknafjorden er grunnet dårlig vær stengt en til to uker hvert år. Det er ikke holdbart.

Gjennomføring av prosjektene på E39 Kyststamvegen er noen av landets mest lønnsomme samferdselsprosjekter. E39 Rogfast har basert på anerkjente beregningsmodeller fastsatt av Finansdepartementet en positiv samfunnsøkonomisk netto nytte på ca. 14 mrd. kr og er det suverent mest lønnsomme prosjektet.

Trygge tunneler

Rogfast er ellers det første av de store prosjektene på den ferjefrie Kyststamvegen. Byggingen er i gang – to adkomstunneler er allerede ferdig bygget – økonomisk billigere enn budsjett. Videre arbeid stoppet i høst opp grunnet høg pris på den første store tunnelkontrakten. Her er vi nå godt i gang med å optimalisere løsninger og å finne kostnadskutt slik at vi raskest mulig kan komme oss videre med prosjektet. Optimaliseringen og kostnadskuttene skal sjølsagt ikke gå ut over sikkerheten. Vårt mål er å bygge trygge tunneler som trafikantene skal føle seg komfortable med å kjøre gjennom.

Vi ønsker å utnytte det norske og internasjonale entreprenørmarkedet på en best mulig måte for på en kostnadseffektiv måte å få etablert et godt vegprosjekt for trafikantene. Gjennom samarbeid og med en fornuftig risikofordeling kan vi etter vår mening få de beste løsningene.

Les også

Samferdselsministeren: – Rokker ikke ved Rogfast

I verdenstoppen

Fra Statens vegvesen sin side er jeg glad for at vi sammen med dyktige entreprenører kan gjennomføre store og kompliserte vegprosjekter. Vår tunnelbygging er i verdenstoppen både når det gjelder kvalitet, framdrift men ikke minst kostnadseffektivitet. Våre prosjekter blir lagt merke til internasjonalt og vi har besøk fra hele verden som vil lære av hvordan vi i Norge gjennomfører denne typen prosjekter. Det har vi all grunn til å være stolte av.

Vi er nå i sluttfasen for Ryfast-prosjektet der vi blant annet har bygget verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel, Ryfylketunnelen. I byggingen av Rogfast tar vi med oss alle de erfaringene vi har gjort oss der, både når det gjelder tekniske løsninger og prosjektgjennomføring. Vårt mål er å bygge kostnadseffektivt, men samtidig skal kvalitet og helse, miljø og sikkerhet ha høg fokus.

Ikke godt nok

For Vestlandet og Norge er utbyggingen av E39 Kyststamvegen historisk viktig vegutbygging. Dette er den delen av landet som selv uten olje- og gassvirksomheten står for den suverent største nasjonale verdiskapningen og eksporten. Vi har et transportintensivt næringsliv. For oss er det ikke godt nok med ferjestrekninger som har lang reisetid, trafikkavviklingsproblemer og til tider er stengt grunnet uvær. Vi trenger fast veg!

Les også

 1. – Rogfast er basert på juksetall

 2. «Å utsetje ferjefri E39 mellom Bergen og Stavanger er ei oppskrift for endå meir Oslo-dominans»

Publisert:
 1. Debatt
 2. E39
 3. Statens vegvesen
 4. Boknafjorden
 5. Nasjonal Transportplan

Mest lest akkurat nå

 1. John Arne Riise blir trener for kvinnelag i Rogaland

 2. Jakob passerte Gjert og troner øverst i familien

 3. Nakstad: Ikke mangel på hurtigtester

 4. Berisha lønnskongen: Dette tjente Viking-spillerne i fjor

 5. Sola-ordføreren mer enn doblet formuen sin

 6. Dette er de nye korona­tiltakene