Selvmot­sigende argumen­tasjon mot medisin­utdanning i Stav­anger

KRONIKK: Det medisinske fagmiljøet i Stavanger holder mål dersom det er underlagt medisinutdanningen i Bergen, – men ikke dersom UiS skulle få utdanne leger.

«UiS har infrastrukturen, har et helsefakultet, en administrasjon og andre helsefaglige og helseteknologiske studieretninger. Laboratoriefasilitetene er der også. UiS har, sammen med det medisinske fagmiljøet i regionen, kompetanse og evner til å drive et medisinstudium», skriver Stein Ørn, Morten Munkvik og Ingvild Vatten Alsnes. De har ikke gitt opp å få medisinutdanning til Universitetet i Stavanger.

Debattinnlegg

 • Stein Ørn
  Overlege i hjertemedisin, SUS; professor i medisin, UiS
 • Morten Munkvik
  Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Ph.d.; 1.-amanuensis, UiS
 • Ingvild Vatten Alsnes
  Fastlege, Ph.d.; 1.-amanuensis, UiS
Publisert: Publisert:

Universitetet i Stavanger (UiS) ønsker å bidra til å øke antallet studieplasser i medisin i Norge. Det er et felles mål, både for fagmiljøet og det politiske miljøet, å utdanne det helsepersonellet vi har behov for i Norge. I dag studerer nesten halvparten av norske medisinstudenter i utlandet.

De eksisterende medisinske fakultetene har samlet gått imot opprettelsen av et nytt medisinstudium i Stavanger. Samtidig taler de sterkt for desentraliserte modeller, hvor medisinstudenten de siste årene av medisinstudiet ikke studerer i universitetsbyen, men i en mindre by i regionen.

De andre desentraliserer

NTNU i Trondheim har i flere år tilbudt en studiemodell hvor studentene flytter til Levanger for å få klinisk undervisning og praksis. Dette skal nå utvides, og NTNU har fattet vedtak om å sende 20 studenter til Ålesund for de siste fire årene av det 6-årige studieprogrammet.

De argumenterer med at det er viktig med utplassering og praksis i det lokale helsevesenet, og at dette er et fortrinn for medisinstudenter. Videre legges det vekt på at Ålesund har nesten alle spesialområdene studentene må lære om og at dette er en måte å utnytte kompetansen i hele Helse Midt-Norge.

Det er altså slik at medisinstudentene kun skal være lokalisert i Trondheim og på NTNU de første to studieårene på grunn av at studentene i den perioden får undervisning i fag som krever spesiallokaler. To tredeler av studietiden skal de være i Ålesund, en by hvor de i løpet av noen år vil ha 80 medisinstudenter på en sykehus-campus, og hvor det er et uttalt mål med flere studieplasser i medisin. For viserektor ved NTNU Ålesund betyr det at de får en «ny og attraktiv gruppe studenter».

Universitetet i Tromsø tilbyr også desentraliserte studier, og Universitetet i Oslo planlegger det samme.

Universitetet i Bergen (UiB) legger opp til en ny studiemodell, Vestlandslegen, og har ikke lagt skjul på at de er helt avhengig av fagfolkene og praksisplassene Stavanger-regionen kan tilby.

UiB har videre uttalt at Vestlandslegen er et strategisk grep for å begrense UiS’ muligheter til å etablere et eget medisinstudium.

Les også

En torpedo fra Bergen, bråk i Arbeiderpartiet og maktkamp om leger i Stavanger: Det store spillet om medisin

Selvmotsigelse

Til tross for lovord om den lokale helsetjenesten og studentenes utplasserings­muligheter er det likevel slik at disse institusjonene aktivt arbeider mot en ny-etablering i Stavanger. En er fristet til å spørre om hvorfor? Deres faglige argument er at en vanner ut det akademiske miljøet.

Dette er vanskelig å forstå:

 • På den ene siden er undervisningskompetansen og den vitenskapelige staben tilstrekkelig til å undervise medisinstudenter i to tredeler av studietiden, dersom byen er Levanger eller Ålesund, – eller Stavanger underlagt UiB.
 • På den andre siden holder ikke de samme Stavanger-baserte fagfolkene mål dersom de skulle være tilknyttet UiS.

Tvert imot!

Et annet argument som har vært brukt er redselen for at man i Norge vil komme til å få en fragmentert og dårligere medisinutdannelse dersom alle som har lyst skal få lov til å utdanne leger. Derfor, sier skeptikerne, bør man samle medisinsk undervisning til de institusjonene som allerede gjør dette, og ikke gi andre muligheten.

Vi mener tvert om at vår modell vil styrke det akademiske medisinske miljøet i Norge. Vi kan utfordre de eksisterende studiemodellene, vise til en moderne studieplan formet for fremtidens helsevesen og en god pedagogisk modell som imøtekommer det medisinstudenter har uttalt over årenes løp at de savner.

I tillegg vil lokal forankring og arbeidsplass kunne rekruttere flere til akademia, hvor ringvirkningene er et sterkere norsk fagmiljø – totalt sett.

Kontroll på ressursene

Det økonomiske argumentet mot et medisinstudium i Stavanger er at det er kostbart å drive et medisinstudium. UiS har nylig levert et overslag til myndighetene over hva det vil koste å drifte et medisinstudium basert på den fagfellevurderte og akkrediterte studieplanen som foreligger. UiS har også oppstartskapital for å drifte medisinstudiet de første årene før midlene blir overført fra staten.

UiS har infrastrukturen, har et helsefakultet, en administrasjon og andre helsefaglige og helseteknologiske studieretninger. Laboratoriefasilitetene er der også. UiS har, sammen med det medisinske fagmiljøet i regionen, kompetanse og evner til å drive et medisinstudium.

Det finnes mange gode argumenter for å benytte flere deler av helsetjenesten mer i utdanningen av leger i Norge. Vi mener at UiS har alle de nødvendige forutsetningene for å kunne ha sitt eget medisinstudium.

Stavanger-regionen bør derfor få muligheten til å styrke det norske medisinske fagmiljøet ved å la UiS være en selvstendig aktør, – og ikke redusere Stavanger universitetssjukehus (SUS) og primærhelsetjenesten til en underleverandør av UiB.

Les også

 1. Har tatt over 100 eksamener og er utdannet hjelpe­pleier, syke­pleier og lege: Slik fikk Anders (32) det til

 2. Sola ansetter tre nye fastleger midt i fastlegekrise

 3. Ikke flertall for medisin­utdanning i Stavanger

 4. Jubel i Bergen og Tromsø, men i Stavanger øker uroen

 5. – Nei til aka­demisk Super League

 6. Nei til medisin­utdanning på UiS er et pinlig neder­lag for fylkets Ap-topper. Men slaget er ikke full­stendig tapt

Publisert:
 1. Universitetet i Stavanger (UiS)
 2. Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
 3. Medisin
 4. Utdanning
 5. Stein Ørn

Mest lest akkurat nå

 1. Kjørte i 94 km/t i 60-sonen - mistet førerkortet

 2. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 3. Het kokkekonkurranse på siste dag av Gladmatens comeback-år

 4. – Hvalrossen Freya er nok på vei mot Rogaland nå

 5. «Klart det er mulig å dusje på natten»

 6. Disse gatene stenges i Sandnes søndag