Det er nå – på vei ut av pandemien – du skal ansette kvinner!

KRONIKK: Kjønnsfordelingen i det private næringslivet får altfor lite oppmerksomhet. Det er mer aktuelt enn noen gang!

«Få noen utenfor avdelingen, noen med en annen bakgrunn, gjerne av motsatt kjønn, til å lese stillingsannonsen og still spørsmålet: Hvilke søkere appellerer denne annonsen til?» skriver Tomas Nordbø Middelthon, som argumenterer for å få fram flere kvinner.
  • Tomas Nordbø Middelthon
    Tomas Nordbø Middelthon
    Finansdirektør, Sandnes Sparebank
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rogaland og resten av Norge er på vei ut av en pandemi og forhåpentligvis på vei mot et mer normalt samfunn. Bedriftene i regionen vår melder via Norges Banks regionale spørreundersøkelse om lysere tider og at bedriftsledere planlegger å ansette flere til høsten. Det er godt nytt for oss alle.

Fordi det er lønnsomt

Nå burde en benytte anledningen til å jevne ut kjønnsforskjellen i bedriftene! Forklaringen er enkel!

Fra et samfunnsperspektiv er det utvilsomt bra med høy arbeidsdeltakelse fra begge kjønn, men hvorfor skal bedriftseiere være opptatt av det? Jo, fordi det er lønnsomt. Det er to hovedgrunner til det. For det første er det lite lurt å kun benytte seg av halve talentbasen, og for det andre presterer sammensatte team beviselig bedre enn homogene team.

«Men, jeg får ikke kvinnelige søkere!»

Dette argumentet hører jeg ofte, og jeg har også opplevd det selv. Men, hvorfor er det sånn? Det er en sammensatt problemstilling, men det finnes noen lavthengende frukter som en burde være klar over.

Jeg, og mange som meg, har en tendens til å ansette folk som er like oss selv. Stillingsutlysningen formuleres slik jeg ser på verden, og ikke unaturlig treffer jeg potensielle søkere som er like meg.

Tips: Få noen utenfor avdelingen, noen med en annen bakgrunn, gjerne av motsatt kjønn, til å lese stillingsannonsen og still spørsmålet: Hvilke søkere appellerer denne annonsen til?

Hvordan er bedriften organisert? Noen fagområder og avdelinger har en overvekt av menn, noen flest kvinner. Når organisasjonskartet tegnes, kan det være en idé å skape avdelinger og arbeidsbeskrivelser som er attraktive for begge kjønn, fremfor rene kriterier på like arbeidsoppgaver eller funksjon. Det er en effektiv måte å skape ulike team som kan spille hverandre gode og bidra til bedre resultater.

Hvordan omtales bedriften i mediene og i offentlige kanaler, som for eksempel nettsider, Facebook og i selve stillingsannonsen? Måten vi kommuniserer på, og hvordan bedriften fremstilles, påvirker hvilke søkere som blir interessert.

Folk identifiserer seg med ulike verdier. Eksempler her kan være at noen motiveres av faglig utvikling, noen av resultater og prestasjonskultur, andre av samfunnsbidrag og overgangen til et mer bærekraftig samfunn.

Alle disse momentene er viktige, men det treffer ulikt hos ulike grupper. Folk er forskjellige, men alle ønsker å jobbe hos en arbeidsgiver hvor de kan identifisere seg med bedriften.

Kvinnene må søke

Det er få kvinnelige toppledere i det private næringslivet i regionen. Å utdanne en toppleder kan ta cirka 20 år, og det kreves variert erfaring for å oppnå nødvendig kompetanse. I vår region er få bedrifter store nok til å ha et skikkelig internt arbeidsmarked og dermed kunne utdanne egne toppledere. Med andre ord må bedriftene i regionen vår utdanne hverandres ledere.

Det betyr igjen at jeg må akseptere at et av mine flinke talenter ønsker seg videre etter fire–fem år, og at det kan være et fornuftig valg selv om det ikke frister så mye å la den ansatte slutte.

For andelen kvinnelige ledere øker ikke hvis kvinnene selv ikke søker på ledige stillinger. «Jeg gjør en god jobb og verdsettes der jeg er», «det passer med familiesituasjonen», «jeg mestrer jo bare 50 prosent av stillingsbeskrivelsen» stopper for mange kvinner til å søke og oppdage sitt potensial.

Men søk! Det er det første skrittet til bedre karriereutvikling. Så får det heller være at du kanskje ikke lykkes på første forsøk.

Publisert: