ZERO om Oljefondet: Av olje er du kommet, til fornybart skal du bli

DEBATT: Oljefondets investeringer i fornybar energi utklasser investeringene i olje når det gjelder lønnsomhet.

Publisert: Publisert:

Oljefondet tapte i 2015 hele 12 milliarder kroner på de ti oljeselskapene fondet har investert mest i, men tjente 5 milliarder på de ti største investeringene i fornybarselskaper. Hvor er det da lurt å investere for vår fremtidige velferd? (Illustrasjon: Per Erik Helle)

Debattinnlegg

 • Lene Westgaard-Halle
 • Marius Holm
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Lene Westgaard-Halle er fagansvarlig for finans i Miljøstiftelsen ZERO, Marius Holm er leder for ZERO (Zero Emission Resource Organisation).

Avkastningskrav, ikke politisk styring, er mantraet til flere av våre finanspolitikere når Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) settes på dagsordenen. Men betyr det at å putte norske kroner inn i kjernevåpen, firmaer som er korrupte, utnytter barn og bryter menneskerettigheter er greit så lenge det gir god nok avkastning? De fleste vil svare nei på det. Derfor gjør heller ikke Oljefondets forvaltere, Norges Bank Investment Management (NBIM), dette.

Investeringer i infrastruktur for fornybar energi kan gjøres med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer i Oljefondet.

Viktig for klimaet, viktig for avkastningen

2015 var et merkeår. Det var det første året hvor verdens verdiskaping økte, men utslippene stod stille. Utslippene har stått stille før, men årsaken var finanskrisen, som også stoppet veksten. Grunnen til skiftet vi nå ser er fornybar energi. Over 90 prosent av energiveksten i 2015 ble tatt av fornybar energi, og rekordhøye 329 milliarder dollar ble investert i bransjen. Vi står midt oppe i en energirevolusjon. Mens Oljefondet i fjor tapte hele 12 milliarder kroner på de ti oljeselskapene fondet har investert mest i, tjente fondet 5 milliarder på de ti største investeringene i fornybarselskaper.

Dette dreier seg ikke bare om klima, det dreier seg om avkastning, og vår fremtidige velferd.NBIM er selv klare på at å gjennomføre investeringer i infrastruktur for fornybar energi kan gjøres med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer i Oljefondet. Så hvorfor ønsker da enkelte konservative politikere å begrense disse mulighetene?

Mange har hevdet at investeringer i vind og sol ikke lønner seg.

Det politiske flertallet henger igjen

Klima og miljø har vært et av kriteriene for Oljefondets etikkråd siden oppstarten for 12 år siden. I 2014 avga en ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet en rapport som blant annet foreslo å etablere et nytt klimakriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Fra 1. januar 2016 ble retningslinjene for observasjon og utelukkelse endret til også å omfatte klimagassutslipp.

Samtidig henger flertallet av politikere igjen i fortiden. Mange har hevdet at investeringer i vind og sol ikke lønner seg. Dette bærer Oljefondet, og finanspolitikerne som jobber med dette, fortsatt preg av.

Subsidier til fossilt brensel utgjør fire ganger verdien av subsidier til fornybar energi.

Store endringer

Kostnaden på fornybar energiteknologi har falt markant. Investeringer i fornybar kraft domineres nå av vind— og solenergi. Vindkraft på land og solenergi er nettopp de teknologiene som er nærmest til å være konkurransedyktige med andre energikilder uten subsidier. Mange av utviklede markeder har subsidier som skatteincentiver eller feed-in-tariffer. Dette har bidratt til å redusere finansieringskostnadene, og dermed også kostnaden for vind- og solkraft.

Den er samtidig verdt å merke seg at subsidier til fossilt brensel utgjør fire ganger verdien av subsidier til fornybar energi. Markedet for investeringer i fornybar energi har vokst enormt det siste ti årene, og utviklingen i teknologi og kostnader gjør det til et marked i konstant forandring. Dette kan skape interessante investeringsmuligheter for en institusjonell investor som Oljefondet.

Markedsverdien av eierandelene i disse selskapene ble mer enn doblet i løpet av fjoråret.

Vi setter penger på fortiden

Norges Bank mener selv det vil være mulig å gjennomføre investeringer i infrastruktur for fornybar energi med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer i Oljefondet.Samtidig vet vi at samlet verdi av Oljefondet s ti største investeringer i oljeselskaper, ved årsskiftet var på i overkant av 130 milliarder kroner. Verdien av de ti største investeringene i fornybarselskaper var bare på i underkant av 10 milliarder. Norge setter penger på fortiden, ikke fremtiden gjennom denne typen investeringer, noe som understrekes av at det var nettopp fornybarselskapene Oljedondet tjente penger på.

Markedsverdien av eierandelene i disse selskapene ble mer enn doblet i løpet av fjoråret. For samtlige av de ti selskapene var det en positiv utvikling i aksjekursen.

Samtidig vet vi at såkalte grønne teknologiaksjer, aksjer i selskaper somproduserer vindmøller, solceller, etc. tradisjonelt har svingt voldsomt. Det vil de sannsynligvis også gjøre i fremtiden, blant annet på grunn av rask utvikling av ny teknologi og endrede konkurranseforhold. Dersom Oljefondet i dag vil investere i nettopp fornybar energi, er det utelukkende dette volatile markedet de har anledning til å investere i.

Anbefalingene fra ekspertgruppen Finansdepartementet selv nedsatte er klar. Den anbefaler at Oljefondet gis anledning til å investere i grønn infrastruktur.

Invester i grønn infrastruktur!

Og dermed aktualiseres muligheten for å investere i grønn infrastruktur.Avkastningen på kraftverk som produserer strøm med vindmøller eller solceller, er stabil. Store investeringer gjøres gjennom egne prosjektselskaper, basert på langsiktige kraftsalgsavtaler. Utbyggings- og driftsrisikoen er det utbygger og operatør som står for. Risikoen for investorene og långiverne er for det meste avgrenset til værforhold samt makroøkonomisk og politisk risiko som også gjelder for andre investeringer. Dette kan løses gjennom åbegrense investeringene til jurisdiksjoner med et velfungerende rettssystem og hvor myndighetene har erfaring med private eiere av infrastruktur.

Anbefalingene fra ekspertgruppen Finansdepartementet selv nedsatte er klar. Den anbefaler at Oljefondet gis anledning til å investere i grønn infrastruktur. En av begrunnelsene er bl.a. at fornybar energi vil stå for hovedtyngden av alle energiinvesteringer de neste 30 årene. NBIM sier selvat investeringer i unotert infrastruktur kan bidra med stabil inntjening over en lang periode og til en bedre risikospredning for fondet som helhet. Tiden er inne, Oljefondet bør inn i infrastruktur.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke hjemme

 2. Helsemyndighetene skal ta i bruk spyttprøver som koronatest

 3. Bodil suste rundt på fester og fløy privatfly i studietiden, men kjente større lykke da sønnen så et fint tre i Røldal

 4. Milliongave til Arboretet - vil lage botanisk vitensenter og knytte seg til forskning

 5. Politiet jaktet blotter på Orrestranda

 6. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 1. Debatt
 2. Statens pensjonsfond utland
 3. Fornybar energi