• «Det hjelper ikke å stille krav til de fattige og endre litt på videregående opplæring. Hvis det var nok, ja, da ville barnefattigdommen vært borte med et pennestrøk», skriver Sigrun Aasland i Tankesmien Agenda, med utgangspunkt i et innlegg av Cille Ihle og John Peter Hernes i Stavanger Høyre. NTB Scanpix

Ingen quick fix mot barnefattigdom

DEBATT: Antallet barn som vokser opp i fattigdom øker, mens de fleste andre blir rikere. Små tiltak for å dytte litt på dem som allerede sliter, er neppe nok.