Hvor mye kjøtt er det egentlig på et godt bein?

DEBATT: Hotell Alstor er solgt. To eiendomsutviklere slåss om beinet.

Fra Stavanger tingrett i saken der Base Gruppen har saksøkt trioen bak The Property Group (TPG). Striden dreier seg om salget av den attraktive Hotel Alstor-tomta. Alfred Ydstebø, eier av Base Gruppen, på plass i rettslokalet i Handelens Hus.

Debattinnlegg

 • Per Th. Grimnes
  Per Th. Grimnes
  Sivilarkitekt MNAL, Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Prisverdig at Aftenbladet ved Harald Birkevold gir oss innsikt i farsen som utspiller seg i retten, og det rent rettslige skal selvsagt avklares der.

Men vi som lesere, stiller oss noen spørsmål, mellom annet dette: Hvor mye kjøtt er det egentlig på et godt bein? «What is in it for me?» Alfred Ydstebø svarer kontant, kr 190 millioner, i ren fortjeneste! Han definerer deretter dette som tap fordi tomten glapp ut av hendene på ham.

Folk husker

Beløpet vil han ha utbetalt av dagens eier, The Property Group (TPG). Men her selger sannelig Ydstebø skinnet før bjørnen er skutt. Folk med fartstid i Stavanger husker episoder hvor utsikt til store fortjenester endte med det stikk motsatte. Rogalandsbanken gikk over ende på grunn av St. Olav-blokkene og Stavanger Sparekasse ble noenlunde samtidig overtatt av staten, etter pekuniær kollaps knyttet til Bjergsted Terrasse. Her vil Ydstebø og andre eiendomsutvikler straks replisere at disse eksemplene illustrerer hvilken risiko de tar, og at det forklarer kravet til stor fortjeneste.

Les også

Juss er enkelt og veldig vanskelig

Realiteten er at eksemplene tvert om viser at risikoen i all hovedsak tas av bankene, og om det går riktig galt, ja så trår sågar staten til. Samfunnet, det vil si oss alle, står til syvende og sist som garantister. Det vil derfor være aldeles oppsiktsvekkende om Ydstebø skulle oppnå noen form for erstatning kun basert på at nettopp hans prosjekt, flere år fram i tid, skulle gå ut med en mega fortjeneste, estimert av ham selv.

Det vi noterer oss, er at Alfred Ydstebø i dette lukrative spillet kan koste på seg en rettssak, vel vitende om at de som betaler det hele, er framtidige boligkjøpere og leietakere.

Hvem betaler og hvor mye?

Boligprisene i Norge har i løpet av et par ti-år steget fire ganger så mye som pris på andre nødvendigheter, til eksempel mat. Ungdommer flest har i dag ikke utsikt til å skaffe egen bolig uten bistand, gjerne fra foreldre. Selvsagt er det flere forhold som her spiller inn, men primære grunner er eiendomsspekulasjon og aldeles uakseptable fortjenester på ferdige boliger. Vi ser at byggetomter ofte omsettes flere ganger, og med god fortjeneste. Slik spekulasjon betales av boligkjøper, som siste ledd i kjeden.

Tilfellet Alstor er interessant fordi det gir oss en viss innsikt i hvilke fortjenestemuligheter som er knyttet til selve byggeriet. TPG’s prosjekt ble presentert i Aftenbladet 12. januar i år. Det legger til rette for å bygge inntil 85 boliger, salgspris er estimert til kr 60.000,- pr. kvadratmeter. Regner vi med at boligene i snitt måler 100 kvadratmeter blir prisen pr. bolig kr 6 millioner. Sammenholder vi dette med den fortjeneste Ydstebø vil sikre seg, kr 190 millioner, så beløper det seg til vel 2.2 millioner pr. bolig, det vil si meget nær 37 prosent. Til sammenlikning er fortjenester i dagligvarebransjen 3-5 prosent. Det vi noterer oss, er at Ydstebø i dette lukrative spillet kan koste på seg en rettssak, vel vitende om at de som betaler det hele, er framtidige boligkjøpere og leietakere.

Hvor er politikerne?

Hvor lenge skal vi tåle en politikk som er vidåpen for kostnadsdrivende elementer, slik vi får dokumentert i Alstor-saken? Slik praksisen er i dag, stenges unge mennesker ute fra boligmarkedet, unødvendig mye kapital bindes opp i bolig, og fortsetter dette kan vi ende opp i en boligboble – brister den, vil det ramme oss alle. Dagens fritt fram politikk innebærer betydelig samfunnsmessig risiko og er ikke til fordel for andre enn eiendomsutviklere og utbyggere. Stat og kommune må ta grep.

Les også

 1. Ydstebø risikerer selv søksmål

 2. – Det er snakk om alvorlige brudd

 3. Alstor-saken: Erstatningskrav på 194 millioner

 4. «Plutselig fikk jeg beskjed om at Kjetil Andersen hadde kjøpt Alstor»

Publisert:
 1. Alfred Ydstebø
 2. Harald Birkevold

Mest lest akkurat nå

 1. Advokat til Aftenbladet: – De forventer at vi leser obduk­sjons­rapporter på flyet

 2. Sandnes-talent herjet - vant 13-0 (!)

 3. Pia Myrvold flytter hjem til Stavanger

 4. Flere barnefamilier enn tidligere er bostedsløse: – Alvorlig

 5. Magne Fjell blir ny havnedirektør

 6. Motorstopp på E39 onsdag formiddag