Cruiseskip: Måling av luftkvalitet gir falsk trygghet

DEBATT: Målingene i Stavanger havn er ikke til for å hvitvaske politiske beslutninger.

– Stavangers innbyggere skulle ikke være nødt til å leve i usikkerhet om hvorvidt cruisetrafikken i havnen er skadelig for helsen, skriver Stian Håland.

Debattinnlegg

 • Stian Håland
  Stian Håland
  Co-founder/CTO i InnoSense – ekspert på ny teknologi for måling av luftkvalitet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Stavanger har den senere tiden gjennomført målinger av luftforurensningen i – og rundt Stavanger havn. Målingene er trolig gjennomført med de beste intensjoner, men metoden som er brukt gir falsk trygghet både for byens innbyggere og beslutningstagere.

Viser bare et gjennomsnitt

Til tross for at resultatet av målingene i Stavanger viser verdier under EUs grensenivå, er dette bare et gjennomsnitt på luftforurensingen i havneområdet i løpet av en hel måned. Den gir absolutt ingen kunnskap om svingninger i luftkvaliteten. Forurensningstopper som forårsakes av for eksempel rushtidstrafikk eller anløp av større skip, kan dermed ikke fanges opp. Funnene i Stavanger viser med andre ord at det kanskje er glimrende luftkvalitet mange dager, men også at det med stor sannsynlighet er helseskadelige forurensningstopper i Stavanger sentrum med jevne mellomrom.

Les også

Ikke dårlig luft fra cruiseskip

Folkehelseinstituttet anslår at omlag 300 dødsfall årlig i Norge er direkte knyttet til skadelige partikler i luften. Til sammenligning er det er omtrent tre ganger flere som dør av luftforurensning enn av trafikkulykker. WHO regner også luftforurensing som en av vår tids største helseutfordringer. Sårbare innbyggergrupper – som astmatikere, hjerte- og karsyke og små barn – er spesielt utsatt, og selv kortvarige forurensningstopper kan være fatale for disse menneskene.

Med dette som bakteppe burde det være en rettighet for innbyggere i byer å få sanntidsinformasjon om hvordan luftkvaliteten er der de bor og ferdes.

Få målestasjoner

Stavangers innbyggere skulle ikke være nødt til å leve i usikkerhet om hvorvidt cruisetrafikken i havnen er skadelig for helsen, men metodene som brukes i de fleste byer, kan i dag ikke svare på dette. Målestasjonene er få, kostbare, installert svært spredt, og måler forurensingen med store tidsspenn. De tar heller ikke høyde for vind- og temperaturforhold som har svært stor betydning for faktisk luftkvalitet.

Debatten i Stavanger dreier seg om hvorvidt aktivitet i havnen utgjør en risiko for luftkvaliteten i området, men målingene som er tilgjengelig, gir ingen informasjon som kan brukes som beslutningsgrunnlag for byens politikere.

Dagens teknologi åpner for et helt annet presisjonsnivå for måling av luftforurensning, til en lavere kostnad enn dagens løsninger. Stavanger burde ha et nettverk av måleenheter som tar høyde for lokale forskjeller i luftkvaliteten, og som måler forurensningen slik den er akkurat nå, akkurat der du er. Teknologien byr også på muligheten for å se historiske data, slik at man eksempelvis kan sammenligne forurensningsnivåene med tidspunkt for anløp av cruiseskip i Stavanger havn.

Bør være åpent tilgjengelig

Det er på tide at man måler luftforurensing med en annen filosofi enn man gjør i dag. Målingene er ikke til for å hvitvaske politiske beslutninger. Målingene bør være et styringsverktøy for politikere – og være åpent tilgjengelig for innbyggere slik at alle har mulighet til å få sanntidsinformasjon om luftkvalitet – og ta beslutninger ut i fra egen helse.

Les også

 1. Dårlig argumentasjon om luftforurensning

 2. Cruiseskipene svir av hele miljøbesparelsen

 3. Cruisenæringen får uforholdsmessig mye kritikk

Publisert:
 1. Stavanger sentrum
 2. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Politibil under ut­ryk­ning kolliderte med Porsche i Hille­våg

 2. Flere blir lagt inn på sykehus. Er vi på vei inn i neste korona­bølge?

 3. Sandnes-kvinne får million­erstatning etter feil­behandling på SUS

 4. Leah Isadora Behn stakk av med influencer-pris

 5. Så vakkert, så vakkert

 6. Stavanger-ost best i Norge