• Dataressurser − det vil si alle former for digitalt lagret informasjon − må være tilgjengelige, også for små og mellomstore virksomheter, for oppstartsbedrifter og for forskning. Og infrastruktur for utnyttelse må på plass. Shutterstock/NTB Scanpix

Veien til smarte regioner: Digitalisering, infrastruktur og fri tilgang til offentlige og private dataressurser

KRONIKK: Digitalisering må til om vi skal få bærekraftige byer og lokalsamfunn. Dette var mantraet under Nordic Edge-konferansen. Forslag i fersk regjeringsbestilt rapport kan bli god hjelp på veien.