• – Gjennom ex.phil. kan studenter i høyst ulike studieløp få i hvert fall litt trening i å tenke som generalister, gjennom å få et overblikk over vitenskapen og mangfoldet av menneskelige tenkemåter, skriver Morten Tønnessen. Knut S. Vindfallet

Samfunnet trenger generalister

DEBATT: Mitt råd til UiS-ledelsen er å styrke satsningen på de eksisterende ex.phil.-emnene.