• Det er usikkerhet om kvaliteten på fjellet under fjorden der Ryfast skal gå. Dette er også en økonomisk usikkerhet.

Rogfast: Siste sjanse til å kunne trekke i nødbremsen

KRONIKK: Hvis vi heller satser på moderne energieffektive ferger, kan vi spare enorme utslipp av klimagasser og store summer på drift og vedlikehold. Vi vil også styre unna 35 år med bompenger. Det er fortsatt mulig å stoppe Rogfast, men tiden er i ferd med å renne ut.