• «Tidligere var det bare foreldre med alvorlig syke og døende barn som kunne få pleiepenger. Fra 2017 ble også varig syke barn inkludert», skriver Erlend Wiborg. Shutterstock (illustrasjonsbilde)

Frp har utvidet og styrket pleiepengeordningen

Politikk: Familiene sikres økonomisk trygghet, slik at de ikke skal ha unødige bekymringer på toppen av det og ha et alvorlig og varig sykt barn. Pleiepengeordningen gir nå den tryggheten.