• «Det kan ikke være tvil om at det vil lønne seg for alle som driver med pelsdyr, snarest å bite i det sure eplet, forholde seg til nye realiteter og starte omleggingsprosessen», skriver Øystein Røiseland. Shutterstock

Pelsdyr viktigere enn omdømmet?

DEBATT: Forstår virkelig ikke pelsdyrnæringen at kampen som nå føres mot varslet nedlegging, kan påføre hele jordbruksnæringen store skadevirkninger?