Pelsdyr viktigere enn omdømmet?

DEBATT: Forstår virkelig ikke pelsdyrnæringen at kampen som nå føres mot varslet nedlegging, kan påføre hele jordbruksnæringen store skadevirkninger?

«Det kan ikke være tvil om at det vil lønne seg for alle som driver med pelsdyr, snarest å bite i det sure eplet, forholde seg til nye realiteter og starte omleggingsprosessen», skriver Øystein Røiseland.
  • Øystein Røiseland
    Øystein Røiseland
    Bryne
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På den økonomiske siden er framtidens jordbruk helt avhengig av at markedet tror på reklamen om at norsk dyrehold er best i verden, at jordbruksproduktene er rene og at miljøet er godt. Dersom man får inntrykk av at tilstanden i dagens pelsdyrbur representerer standarden som bøndene mener er godt dyrehold, kan det slå hardt tilbake i markedet og folkets velvilje. Det er allerede ille nok med de over 100 døde grisene som er funnet på en gård i Time.

Tett opp til dyremishandling

Det hjelper ingen ting at de som har satset på pelsdyr, sikkert selv er overbevist om at pelsdyrene deres har det bra, når et stort flertall nordmenn ikke deler deres syn på livet i nettingburene – de mener tvert om at det ligger tett opp til dyremishandling å holde aktive rovdyr i nettingbur for å selge pelsen deres som luksusprodukt.

En undersøkelse gjort av Opinion i 2015 viste at nesten 70 prosent av det norske folk totalt var mot pelsdyroppdrett. Det var bare blant Sp-velgerne at det ikke var flertall mot. Og i et demokrati som vårt trenger jordbruksnæringen støtte fra langt flere enn krigerne i Sp dersom framtiden skal sikres og bli best mulig.

I sitt innlegg i Aftenbladet 8. februar forsøkte Gunnar Jan Johnsen å redusere saken til «symbolpolitikk fra Venstre». Men da befinner han seg langt ute på jordet med sine påstander. For det faglige rådet fra Veterinærforeningen, Rådet for dyreetikk og Veterinærinstituttet – myndighetenes fremste rådgivende organ for dyrevelferd og dyrehelse – har lenge vært å avvikle næringen. I en uttalelse til Landbruksdepartementet i 2015 uttalte også Den norske kirke seg klart i denne saken: Etikk må gå foran profitt, og en kan ikke av økonomiske hensyn tilsidesette dyrenes behov.

Skape gode kompensasjonsordninger

Alle har selvsagt forståelse for den vanskelige situasjonen de nå er i, som har satset på pelsdyr – noen til og med etter tidligere ukloke positive signal fra myndighetene (uklokt siden opinionen gikk så tydelig i motsatt retning). Og en må virkelig håpe at man lykkes i å skape gode kompensasjonsordninger og hjelp til å skape nytt inntektsgrunnlag i avviklingsperioden, slik regjeringen har varslet. Men det er et veldig dårlig råd, når noen nå oppfordrer til fortsatt høylytt kamp for pelsdyrnæringen – det kan nok skaffe Sp noen stemmer, men kan bare skade den enkelte og hele jordbrukets omdømme. Det kan ikke være tvil om at det vil lønne seg for alle som driver med pelsdyr, snarest å bite i det sure eplet, forholde seg til nye realiteter og starte omleggingsprosessen.

Legg vekk retorikken

Pelsdyrbrukene i Norge har i øyeblikket rundt 250.000 mink og rev i sine nettingbur. Johnsen synes altså det er meningsløs symbolpolitikk å få avsluttet deres fangenskap og hindre nye millioner dyr i å havne i deres situasjon. Han fremstiller det til og med som om de 350 som er sysselsatt i næringen, er «de svakeste» som nå angripes. For det dyreelskende Norge tror jeg saken fortoner seg helt annerledes. Og jeg tror han gjør klokt i også å legge vekk retorikken i forhold til fjørfehold – også på dette området vil selvsagt et våkent marked kreve at dyrevelferden stadig er på topp.

Publisert: