• Tor Torkelsen på Gausel har sett seg lei på alt støvet som legger seg på tomta hans. Støvet kommer fra bedriften Norsk Gjenvinning. Bildet er fra mars 2016. Jarle Aasland

Skjer mottak og sortering av trevirke innendørs?

DEBATT: Norsk Gjenvinning har ennå mye å gå på for å hindre støy- og støvforurensing.