Skjer mottak og sortering av trevirke innendørs?

DEBATT: Norsk Gjenvinning har ennå mye å gå på for å hindre støy- og støvforurensing.

Tor Torkelsen på Gausel har sett seg lei på alt støvet som legger seg på tomta hans. Støvet kommer fra bedriften Norsk Gjenvinning. Bildet er fra mars 2016.

Debattinnlegg

 • Tor Torkelsen
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Morten H. Sande (Aftenbladet 21.11.) kommenterer og avviser mine påstander om at Norsk Gjenvinning (NG) har et støv- og støyforurensingsproblem, og sier at de har foretatt både støy og støvmålinger. Det vet jeg, og i den anledning må jeg få lov å stille følgende spørsmål: Er det ikke NG som selv står for oppsetting og inntagning av støvmålerne? (Det har jeg registrert). Var det slik at en støvmåling ble tatt om igjen fordi en ikke var fornøyd med resultatet? (For mye støv i beholder?)

Fullstendig nedstøvet bil

Betyr ikke en fullstendig nedstøvet bil som ble vist ved kontor, og der en kunne tørke av millimetertykt trefiberstøv av bilen, at det kommer støv fra virksomhet på kai? Hvorfor blir ikke gammelt trevirke fuktet når knusing/bearbeiding/lossing pågår for å hindre støvforurensing?

Er det NG som selv bestiller støymålinger slik at bedriften vet at støymålinger foregår, eller er det Fylkesmannen som gjør det?

Hvis Sande leser mitt innlegg skikkelig, vil han kunne lese at jeg skriver at det har vært 3–4 branner i gjennvinningsanlegg i Norge det siste året, ikke hos Norsk Gjenvinning det siste året.

Jeg skriver at det har vært tre branner hos NG de siste 3–4 år. To ganger i trevirke på kai, og en gang i selve hallen for mottak av avfall. I tillegg har det også vært brann i Fretex sitt papiranlegg for noen år siden.

Jeg har ved flere anledninger påpekt til Fylkesmannen at tillatelsens pkt. 1.8 sier: «Mottak og sortering av avfall skal skje innendørs». Skjer mottak og sortering av gammelt trevirke innendørs, og blir det lagret skjermet mot vær og vind? Det spørsmålet har jeg aldri fått svar på.

Selvfølgelig vil det alltid være ulemper med en gjennvinningsbedrift, og jeg har sett at bedriften har bedret noen rutiner ved arbeid på kai. Men bedriften har ennå mye å gå på for å hindre støy- og støvforurensing.

Lite å stille opp med

Jeg er opptatt av at bedriften holder seg til den tillatelsen de har fått av Fylkesmannen, og hvis da Fylkesmannen og NG mener at jeg farer med usannheter og dikter opp et støy- og støvproblem, da har jeg lite å stille opp med.

21. november fikk jeg mail fra Fylkesmannen: «Vi viser til klage av 19.09.18, og det er ikke noe nytt i problemstillingen din, og du vil derfor ikke bli gitt et direkte svar på klagen, men klagen vil bli sendt over til NG for kommentar».

For meg som klager vil jo det sikkert være til god hjelp. Jeg har svart Fylkesmannen at jeg forlanger et svar på om NG sitt mottak med mottak/knusing/sortering av gammelt trevirke på kai er i henhold til tillatelsens pkt. 1.8. Jeg har ikke fått svar før, og tror heller ikke jeg får det nå.

I tillatelsen NG har står det mange fine formuleringer:

 • Pkt 2.2 : «Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere utslipp, også støy uten urimelige kostnader.
 • Pkt 2.3: «Oppstår det fare for økt forurensing, plikter bedriften å iverksette tiltak som er nødvendige for å redusere forurensingen».
 • Pkt 4.1: «Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboer».
 • Pkt 5.2 når det gjelder støydemping: «Transport, håndtering, lasting, lossing skal utføres slik at støynivå reduseres mest mulig ved å unngå store fallhøyder».

Ikke verd papiret det er skrevet på

Mange fine ord som etter min mening ikke er mer verd enn papiret det er skrevet på. Derfor lurer jeg på hvorfor bedriften bl.a. ikke tar seg umaken med å fukte det gamle trevirket når maskin driver og knuser/bearbeider og laster dette for dermed å redusere støvflukten. De bryr seg heller ikke om å unngå stor slipphøyde ved å la grabben gå ned i container/trailer. I stedet slippes grabben 2-3 m over trailer og skaper med det mye ekstra støvflukt. Det samme skjer ved omlasting/sortering av metallskrap. Mye ekstra støy og støv.

Tillatelsen har fine pålegg som sjelden blir fulgt opp etter at tillatelsen er gitt.

Les også

Tor Torkelsen: Fylkesmannen må sette krav til Norsk Gjenvinning

Les også

Tor (71) bor i støvet fra Norsk Gjenvinning


Les også

«Oljeeventyrets gravplass» episode 1: Farlig støv

Les også

«Oljeeventyrets gravplass» episode 2: Ministeren

Les også

«Oljeeventyrets gravplass» episode 3: Den splitta bygda

Les også

«Oljeeventyrets gravplass» episode 4: Løgner?


Les også

 1. Krangler om forurensing i Vatsfjorden

 2. Gamle plattformer får nytt liv

 3. Vatsfjorden er en av de mest kvikksølvforurensede fjordene i landet.

 4. Grønt lys for å hogge opp gamle plattformer utenfor Stavanger

Publisert:
 1. Debatt
 2. Norsk Gjenvinning

Mest lest akkurat nå

 1. Regjeringen vil skjære gjennom ved koronakrangel på Nord-Jæren

 2. De ville gi oppreisning til Inger-Tone, men ble stemt ned

 3. Suksess for Vinterland på Ruten - måtte bestille 20.000 flere billetter

 4. Resultatene i stor fedmestudie overrasker forskerne. Kjell Vidar Moland ble 65 kilo lettere.

 5. Fargerik julemagi for hele familien

 6. Oppgjørets time nærmer seg for Trumps folk