Ta klimatrusselen på alvor

DEBATT: En av de største truslene mot at vi når klimamålene våre, er at det blir satt urealistiske mål som ikke blir tatt på alvor og som ingen er i stand til å følge opp.

Publisert: Publisert:

– Næringsforeningen tror at dersom man nå vedtar en realistisk målsetting og kommer i gang med gode tiltak, vil det være mulig å øke ambisjonene etter hvert, skriver Harald Minge. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Harald Minge
  Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Klimaendringene betyr behov for ekstraordinære tiltak i Norge for å oppfylle forpliktelsene i Paris-avtalen sammen med EU. Klimameldingen er Regjeringens strategi for å oppfylle kravene for 2021-2030. Strategien er heldigvis svært ambisiøs, og innebærer utslippsreduksjoner på 40 prosent.

Grunn til bekymring

Mandag kveld 26.11. behandler bystyret i Stavanger sin klima- og miljøplan. Slik saken nå har utviklet seg, er det grunn til bekymring. Fra administrasjonen forelå som kjent to alternativer etter lang tids utredning (40 eller 50 prosent utslippsreduksjon). I ettertid virker det imidlertid som det har pågått en slags «tenk på et høyt tall-lek» blant en del politikere og et forslag om hele 80 prosent utslippsreduksjon ligger nå på bordet.

Alle vet hvor demoraliserende det er for en organisasjon med en ledelse som setter urealistiske mål.

Forståelig nok er det intern splittelse i både Høyre og Ap. Ingen aner konsekvensene av en slik beslutning, og den kan ikke relateres til noe faglig grunnlag som for eksempel de nasjonale kravene eller innstillingen fra ekspertene i Stavanger kommunes administrasjon. Dermed skapes en betydelig usikkerhet og uforutsigbarhet for næringslivet. Hvilke krav risikerer kommunens bedrifter framover for at Stavanger, som allerede har lavest utslipp av alle storbyene, skal oppnå dobbel så store utslippsreduksjoner som det nasjonale kravet?

Les også

Flertall for å kutte 80 prosent i klimagassutslipp

Demoraliserende med urealistiske mål

Det er viktig at vi setter oss høye klimamål. Problemet med forslaget som nå foreligger, er imidlertid at det ikke er et mål, men heller en slags politisk erklæring hvor politikere skal overgå hverandre i «å ta klima på alvor». Effekten kan bli det motsatte. Den overhengende faren er at en slik målsetting heller svekker vår evne til å gjennomføre 40 eller 50 prosents utslippsreduksjon. Alle vet hvor demoraliserende det er for en organisasjon med en ledelse som setter urealistiske mål. Dessuten bør politikerne ha i bakhodet den meget slette oppfølgingen av eksisterende klima- og miljøplan.

Vi ber politikerne som ønsker en målsetting om 80 prosent utslippsreduksjon besvare følgende spørsmål:

 • Er konsekvensene for næringslivet utredet med en slik ambisjon?
 • Handlingsplanen som ligger ved vedtaket legger opp til 40-50 prosent reduksjon, hvordan og hvilke tiltak skal iverksettes i tillegg til handlingsplanen?
 • I hvilken grad vil klima- og miljøplanen reflekteres i økonomiplaner?
 • Hvilke virkemidler anser kommunen som de viktigste for å nå målet?
 • Har kommunen påvirkningskraft/sanksjoneringsmulighet for å nå dette målet?
 • Vil en vedtatt plan kunne gi innsigelsesgrunn for fylkesmannen med tanke på etablering av virksomhet/bedrifter utenfor bykjernen?
 • På hvilken måte vil en måle effektene av planen?
 • Dagens vedtatte klima- og miljøplan er langt i fra å nå målsettingene sine. På hvilken måte vil en sikre ambisjonene i den nye planen?
 • Hvordan vil en slik plan slå ut på kommunens attraktivitet?

Endringsforslaget som ble framlagt i kommunalutvalget nylig, innebærer også at mål om «fossilfri» by og transport blir erstattet med «utslippsfri». Vi stiller spørsmål om disse begrepene er godt nok forstått blant politikerne. Regionen har nylig investert betydelige beløp i biogassanlegg for å utnytte organisk avfall til energiproduksjon, som IVAR og Lyse leverer til mange kunder som et klimatiltak. Hvis bystyret vedtar «utslippsfri», vil vi ikke lenger kunne benytte biogass eller biodiesel i Stavanger, verken til transport, anleggsmaskiner eller oppvarming. Det vil undergrave eksistensen av biogassanlegget og den muligheten til å utnytte ressursene. Administrasjonens forslag om fossilfri by og transport er utvilsomt mer gjennomtenkt og bærekraftig.

Ønsker å spille på lag

Vi tror at dersom man nå vedtar en realistisk målsetting og kommer i gang med gode tiltak, vil det være mulig å øke ambisjonene etter hvert. Selv om det selvsagt bør lages en klima- og miljøplan for hele storbyområdet og ikke bare for den enkelte kommune, støtter Næringsforeningen dette viktige arbeidet og vil gjerne spille på lag.

Publisert:

Les også

 1. Miljømål som renneløkke

 2. Stavanger er en by i verden

 3. Politisk tullefokus og miljøonani

 4. Harde tak om ny klima- og miljøplan

 5. Økning i CO2-utslipp på norsk sokkel

 6. Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

 1. Debatt
 2. Klima
 3. Utslipp
 4. Næringsliv