• «I praksis vil folk som står utenfor arbeidslivet miste en viktig mulighet til å kunne vise seg fram og få jobb. Dessuten vil integreringen i arbeidslivet svekkes og ramme svake grupper», skriver Even Hagelien. Illustrasjonsbilde, Scanpix

Ikke kroken på døren for bemanningsbransjen

DEBATT: Ja, vi frykter at bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet blir svekket, men å si at dette blir kroken på døren for bemanningsbransjen slik advokatene i Deloitte gjør, er feil.