Vi vil bidra til trivsel og trygghet i Hunnedalen

DEBATT: I leserbrev i Stavanger Aftenblad lørdag 19. desember stilles det spørsmål ved Stavanger Røde Kors’ intensjoner med å vurdere nytt hytteprosjekt i Hunnedalen. Vi har selvsagt full forståelse og respekt for at naboer som blir berørt av et mulig nybygg, har synspunkt på prosjektet.

Forslaget til ny hytte inntegnet i landskapet i Hunnedalen.
  • Berit Hårr Østerhus
    Daglig leder, Stavanger Røde Kors
  • Pål Flemming Bang
    styreleder, Røde Kors Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er viktig å understreke at det ennå ikke er tatt noen beslutning om å bygge, fordi vi i første omgang ønsker å få klarhet i forholdet til myndigheter, naboer og andre interesser. Vi ønsker derfor en direkte dialog slik at vi kan få en felles forståelse blant annet av størrelse og utforming. Flere har vært i kontakt med prosjektansvarlig etter at papirene ble sendt ut, og fått utfyllende informasjon.

Les også

Leserinnlegg: Stavanger Røde Kors vil rasere Hunnedalen

Stavanger Røde Kors ønsker samtidig å si litt om hvorfor vi mener prosjektet kan bidra positivt for hyttefolket og andre turister i Hunnedalen.

Vi har en lang tradisjon for hjelpekorpsaktivitet i Hunnedalen og fjelltraktene rundt. Røde Kors har sørget for fast bemanning med basis i Røde Kors-hytten i vintersesongen og store utfartshelger. Vi har deltatt i krevende lete- og redningsaksjoner i samarbeid med nødetatene og andre frivillige organisasjoner som inngår i den samlende redningstjenesten. Med basis i Hunnedalen dekker vi områdene nord for Hunnedalen mot Kjerag, deler av Frafjordheiene og sørover mot Tomannsbu.

Dagens Røde Kors-hytte i Hunnedalen er av meget enkel standard. I tillegg ligger den meget ugunstig plassert. Alternativet til rehabilitering er å rive hytten og bygge ny. Hytten ligger relativt lavt i dalen der det med årene blir mindre og mindre snø. Den valgte plassering er derfor samlet sett mye bedre egnet for alle Røde Kors-formål.

Stavanger Røde Kors eier også den lille hytten som ligger ved den øverste parkeringsplassen før fylkesgrensen. Hytten er anskaffet med tanke på den gunstige beliggenheten. Vi har på denne bakgrunn startet et forprosjekt og tegnet en ny hytte som tilfredsstiller hjelpekorpsets behov. Samtidig er det et ønske at den kan være sted for andre Røde Kors-aktiviteter, særlig med tanke på barn og unge.

Hunnedalen og områdene rundt blir stadig mer populære utfartsmål. Det er lagt til rette for økt hyttebygging, blant annet ved utbygging av vann og kloakk. Det satses også mye på Lysefjorden og vi ser også fra Turistforeningens side en økt satsing på Frafjordheiene.

Hunnedalsområdet ligger på 700 – 900 meters høyde, i motsetning til Sirdal som ligger på 500 – 700 meters høyde. Dette kan innebære at flere velger Hunnedalsfjellene for å finne snø. I tillegg ser vi at dette også er et attraktivt toppturmål. Dette er for mange unge blitt den nye skisporten. Det er vanligvis ikke oppkjørte løyper. Dette øker risikoen for uønskede hendelser. Vi mener derfor at Stavanger Røde Kors kan utgjøre en viktig forskjell med vår tilstedeværelse øverst i Hunnedalen. Vi håper en hytte sentralt plassert kan være et senter for trivsel for barnefamilier i forbindelse med store utfartsdager. Vårt svar er derfor at vi selvsagt fortsatt vil bidra til økt trivsel og trygghet.

Publisert: