Vi er bekymret for de private barnehagene

DEBATT: 27. januar behandler Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger forslaget om omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet for barn i barnehager.

«De kommunale barnehagene vil få styrket sin kompetanse, mens de private vil bli stående på bar bakke i et marked som langt på vei er støvsugd for kompetanse», skriver Vegard Gjerstad-Sørensen og Anita Rosengren.

Debattinnlegg

 • Vegard Gjerstad-Sørensen
  På vegne av Styret i Pbl Stavanger og AU private barnehager
 • Anita Rosengren
  På vegne av Styret i Pbl Stavanger og AU private barnehager
Publisert: Publisert:

Vi reagerer sterkt på Helene Ohms uttalelse om at: «Ingenting i endringene vi foreslår vil ha direkte konsekvens for det enkelte barn.» (Aftenbladet 22/1).
Dette er i beste fall unøyaktig.

Denne omorganiseringen være svært ugunstig for de private barnehagene, og gjøre det utfordrende å sikre likebehandling av barn i kommunale og private barnehager. Det vil også kunne føre til forskjeller i kompetanse og kvalitet innen det spesialpedagogiske feltet.

De minste og mest sårbare i samfunnet blir skadelidende.

De siste årene har Ressurssenteret, på vegne av både kommunale og private barnehager, bygd opp betydelig kompetanse knyttet til det spesialpedagogiske arbeidet. Denne kompetansen foreslås spredd ut/innplassert i de kommunale virksomhetene. Det vil si at kompetansen på sikt ikke blir tilgjengelig for de private barnehagene. De kommunale barnehagene vil få styrket sin kompetanse, mens de private vil bli stående på bar bakke i et marked som langt på vei er støvsugd for kompetanse.

Ikke likebehandling

Vi er alvorlig bekymret for om vi vil kunne greie å levere nødvendig spesialpedagogisk hjelp til barna i de private barnehagene med den foreslåtte modellen. Dette vil ikke være likebehandling, verken av barn eller barnehager. Foreldre skal aldri trenge å være i tvil om at deres barn vil få den hjelpen de trenger, uavhengig av om det går i en kommunal eller privat barnehage.

Tidlig innsats har vært viktig i Stavanger kommune, og dette er blitt omfavnet av barnehagene. For få år siden fikk barnehagene kritikk for å melde opp for få barn. Dette er det blitt jobbet mye med, og antall barn som er blitt oppmeldt har økt. Nå sammenligner Stavanger seg med andre kommuner på dette området og mener at det er for mange oppmeldinger og brukes for mye ressurser hos oss. Dette finner vi underlig. Bruker Stavanger for mye ressurser, eller bruker de andre kommunene for lite? Har all den spesialpedagogiske hjelpen som har vært utført i barnehagene de siste årene har hatt noen innvirkning på hjelpen barna trenger når de begynner på skolen? Er det en sammenheng her slik at man kan si at tidlig innsats har vært vellykket? Har noen sett på dette?

Øker forskjellene

Vi opplever at denne saken er med på å øke forskjellene mellom private og kommunale barnehager, og at den vil kunne føre til en uheldig konkurransevridning der de minste og mest sårbare i samfunnet blir skadelidende. Dette står i grell kontrast til den retningen posisjonspartiene har sagt de ønsker å stå for. Den spesialpedagogiske hjelpen må også i fortsettelsen leveres direkte fra kommunen. Vi setter vår lit til politikerne som skal behandle denne saken – til beste for barna.

Les også

 1. Spesialpedagoger bekymret for omorganisering: – Kan gå ut over barn

 2. Foreslår å legge ned samme barnehage for fjerde gang

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. – Etter å ha kranglet, fikk jeg med meg én test

 2. Lyse blir nedringt, men strøm-analytiker fraråder fastpris

 3. Drone stengte Stavanger lufthavn to ganger

 4. Ett skisenter åpner denne helgen - flere neste helg

 5. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

 6. Aldri har Norge hatt en spiller med annen hudfarge enn hvit. Nå skjer det noe.