Sammen kan vi forandre verden

DEBATT: Gjennom deltakelsen i fasteaksjonen er du med på å spre håp og lys. En global pandemi krever global solidaritet og handlekraft. Sammen kan vi forandre. For andre.

«Årets fasteaksjon retter søkelyset på Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020», skriver Anne Lise Ådnøy.

Debattinnlegg

  • Anne Lise Ådnøy
    Anne Lise Ådnøy
    Biskop i Stavanger bispedømme
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I et halvt århundre har norske menigheter strukket ut en hånd til mennesker i nød gjennom Fasteaksjonen. Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare til å gjøre en forskjell. Til å forandre for andre under fasteaksjonen 21.–23. mars. 40.000 bøssebærere, med konfirmanter i spissen, skulle stått klare til å gå ut i lokalsamfunnene sine for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen. På grunn av pandemien er aksjonen de fleste steder digital i år også. Fjorårets overgang til en digital aksjon lærte oss at det finnes nye måter å vise omsorg på, når de vante ikke kan brukes.

Mange prøvelser

Dette året har satt oss på mange prøvelser, både her hjemme og ute i verden. Vi har fått kjenne på savn, redsel og bekymring. Fremtiden virker så usikker, mange er ensomme, har mistet jobbene sine og savner fotfestet i det «vanlige» livet. Til tross for tap av fellesskapsopplevelser erkjenner vi at vi står i dette sammen. Vi er alle i samme båt. Det er kanskje en fattig trøst, men det knytter oss tettere sammen. Det er ikke lenger de andre. Nå er det oss. Et stort globalt oss.

For behovene er større enn noen gang. Årets fasteaksjon har fokus på Kirkens Nødhjelps vannarbeid. Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020. Da hele verden havnet i krise var 60 år med erfaring, kunnskap og arbeid med vann utrolig viktig. På rekordtid kunne Kirkens Nødhjelp, sammen med lokale partnere, bygge håndvaskstasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19. Kirkens Nødhjelp samarbeider med lokale religiøse ledere, og på tvers av kirkesamfunn. De er på grasrotnivå. Selv om landegrenser og samfunn blir stengt, kommer hjelpen frem.

Dessverre står vi overfor mange utfordringer i 2021 også.

Økte innsatsen i 22 land

Takket være det digitale bøssebærere klarte å samle inn under fasteaksjonen i 2020, og med tidligere avsatte midler kunne Kirkens Nødhjelp snu seg raskt rundt, og levere. I 2020 økte Kirkens Nødhjelp innsatsen i 22 land som et resultat av covid-19 og restriksjonene som har fulgt med pandemien. Dette er vi stolte av å være ryggraden i, som kirker i Norge.

Les også

Solidaritet i koronaens tid

Dessverre står vi overfor mange utfordringer i 2021 også. I tillegg til covid-19 står mange sårbare land i flere kriser. Sult, fattigdom, vannmangel, klimaendringer som flom og tørke, krig, konflikt og sykdom kommer i tillegg til viruset.

Flere land møter nå sin andre pandemibølge. Kirkens Nødhjelp rapporterer fra Malawi hvor det graves massegraver, sykehus fylles opp og land stenges ned.

Mange kriser samtidig

Pandemien har satt fattige land mange år tilbake og i tillegg har de stått i mange kriser samtidig. For viruset bryr seg ikke om at Nilen flommer over og tar med seg hus, eiendeler og åkere fulle av grønnsaker. Viruset bryr seg ikke om tørke, om du er på flukt fra uroligheter i Tigray eller har flyktet fra konflikter i Kongo. Det bryr seg ikke om at du ikke har vann, mat eller et sted å bo.

Pandemien har vist oss verdien av samarbeid og av å stå sammen når krisen rammer. Her hjemme har menighetene tenkt kreativt for å opprettholde det gode fellesskapet. Vi har hatt digitale gudstjenester, konserter, samtaler og mange ulike digitale møtepunkter. Da er det godt å se at menigheter over hele verden gjør det samme, og er der for hverandre midt i krisen.

Nestekjærlighetstanken

Nøden kjenner ingen grenser. Det gjør heller ikke ansvaret for våre medmennesker, uansett hvor de bor, hva de tror på og hvilken hudfarge de har. Ansvaret er forankret i nestekjærlighetstanken og vissheten om at alle mennesker i hele Guds verden har samme verdi,–de er alle våre medmennesker.

Fasteaksjonen er på mange måter ungdommenes innsamling, siden konfirmantene mange steder står i spissen. Men ungdommene klarer ikke dette alene. De er avhengige av at vi andre er med og gir.

Publisert: