Trehusbyen 2.0 – la oss bygge videre på tradisjonen!

KRONIKK: Stavanger har en lang tradisjon med å bygge trehusby, og det er gode grunner til å fortsette med det.

«Det er hyggeligere å gå eller sykle til jobb, skole eller sentrum gjennom trehusbyen, selv om det tar en halvtime, enn det er å gå en kilometer langs en støyskjerm på Revheim», skriver arkitekt Tor O. Austigard. Her Storhaug i Stavanger mot bybrua.
  • Tor O. Austigard
    Tor O. Austigard
    Arkitekt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kommuneplanen i Stavanger legger opp til at mesteparten av nye boliger skal etableres som boligblokker i såkalte gjennomføringsområder, det vil si områder som ligger tett opptil kollektivaksene. Dette framstår som en plan det er vanskelig å være uenig i: Bygg høyt, tett, og langs kollektivaksene. Veldig bærekraftig.

Problemet er at planen er teoretisk og mangler like lite kontakt med virkeligheten som utbyggingen av blokkbebyggelse på 1970-tallet. Teorien er at bussen fra Revheim eller Ullandhaug bare bruker et kvarter til sentrum, og at bilen blir overflødig. Realiteten er at en småbarnsfamilie i tidsklemma kommer til å fortsette med å ha to biler når de skal til og fra jobb på Forus, handle middag i en fart på Amfi Madla og kjøre ungene til fotballtrening på Hinna.

Det hjelper ikke om tettheten er høy i gjennomføringsområdene når den er lav i områdene rundt. For det er tettheten i områdene rundt som legger premissene for hvilket liv som kan leves i gjennomføringsområdene. Det er irrelevant om det blir to eller seks etasjers blokker på Revheim, eller om bussen til sentrum bruker femten eller tjue minutter.

Opplevelse og motivasjon

For dem som bor i trehusbyen, på Våland eller Storhaug, er mange av utfordringene i en hektisk hverdag selvfølgelig de samme. Men de bor i en bydel der tettheten er høyere, der avstandene til jobb, skole eller sentrum er mindre, og der det føles litt lettere å gå eller sykle enn det gjør på Revheim og Ullandhaug.

Det handler om avstand og praktisk gjennomføring, men det handler også om motivasjon. Det er hyggeligere å gå eller sykle til jobb, skole eller sentrum gjennom trehusbyen, selv om det tar en halvtime, enn det er å gå en kilometer langs en støyskjerm på Revheim.

Og som Anders Ohm 13. februar 2021 påpekte i sin kronikk om sentrumsplanen, kommuneplanen og byvekstavtalen, så henger dette sammen med utviklingen av sentrum: Flere boliger i gåavstand til sentrum betyr større kundegrunnlag for næringsvirksomhet i sentrum. Flere mat- og kulturtilbud kan da etableres, og byen blir enda mer attraktiv, slik at enda flere vil bo nær sentrum.

Det er denne spennende, tette trehusbyen som gir det beste grunnlaget for å realisere visjonen om et kortreist hverdagsliv. Derfor bør Stavanger lage mer trehusby.

Les også

Anders Ohm: «Sentrumsplanen for Stavanger ikke nok når kommuneplanen sier noe helt annet»

Se bare på Tokyo!

Hvis de eksisterende småhusområdene på Tasta, Stokka, Madla og Hillevåg hadde hatt samme tetthet som Storhaug og Våland, ville det gitt rom for tusenvis av boliger som man hadde sluppet å bygge i blokk på Revheim og Ullandhaug. Stavanger kunne brukt Storhaug og Våland som en standard og laget et sett forutsigbare fortettingsregler for alle disse områdene – slik Sandnes har gjort. Det er ikke så vanskelig. Problemet er at det er så mye lettere å bygge på jordbruksjord og nedlagte industriområder.

Mange har en oppfatning av at småhusområder uansett ikke hører en voksende storby til, og at de ikke kan forenes med utbygging av kostbar infrastruktur for kollektivtransport. Dette er ikke riktig.

Verdens største storbyområde heter Tokyo og har 36 millioner innbyggere. Mange har et bilde av Tokyo som en futuristisk storby med skyskrapere og neon, – men Tokyo er først og fremst et gedigent teppe av småhus i to og tre etasjer, og byen har samtidig det best utbygde kollektivnettet i verden med over 2000 stasjoner og 5000 km med skinner. Tokyo kan best beskrives som Pedersgata med T-banestasjoner.

Småhusbyen gir rom for mange kvaliteter som blokkbyen ikke har. På den ene siden har småhusbyen bygninger og uteområder folk føler eierskap til, hvor det multikulturelle og individorienterte samfunnet kan blomstre gjennom rosa stakittgjerder og svarte vinduskarmer uten vaktmesternes overformynderi. På den andre siden gir dette mangfoldet og denne skalaen også en grobunn for et lokalmiljø og fellesskap man sjelden finner i blokkene.

Framtidens nasjonaløkonomi

Koronakrisen har tvunget fram livsstilsendringer vi ikke var forberedt på. Hjemmekontoret og hjemmetrening er de mest påfallende, men også den plutselige fascinasjonen for ølbrygging, urtedyrking eller motorsykkelmekking. Småhusbyen kan romme alt dette, og har en fleksibilitet i møte med framtidige livsstilsendringer som de monofunksjonelle boligblokkene vil slite med.

Gründerbedrifter og startups omkalfatrer stadig større deler av det etablerte næringslivet, og framtidens nasjonaløkonomi vil i stadig større grad defineres av samfunnets innovasjonsgrad. Kanskje er det ikke tilfeldig at det er i Californias garasjer og uthus det popper opp flest nye innovative virksomheter, og ikke i Manhattans dyre blokkleiligheter.

Tilsvarende er det vanskelig å se for seg at den jærske eller stavangerske entreprenørskapsmentaliteten skal kunne blomstre like godt i en blokkleilighet på Revheim som den gjør i en hagebod på Storhaug.

Stavanger har en lang tradisjon med å bygge trehusby, og det er gode grunner til å fortsette med det.

Publisert: