MDG forholder seg til den ubehagelige virkeligheten

POLITIKK: Kommenator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad er i forrige uke uenig i MDGs politikk for en utfasing av oljenæringen, og hun ber oss komme tilbake til virkeligheten. Vel, virkeligheten er her.

Fra utstillingen «Waiting for climate change» ved Hå gamle prestegard og Obrestad fyr i 2019, der kunstneren Isaac Cordal satte opp en rekke skulpturer av middelaldrende menn med baderinger som passivt venter på effekten av klimaendringene. MDG vil ikke passivt vente.

Debattinnlegg

 • Ulrikke Torgersen
  1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland
 • Hulda Holtvedt
  Talsperson for Grønn Ungdom
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Klimaendringene er her. Vi ser allerede hvordan global oppvarming bidrar til å forsterke skogbranner over hele verden, driver mennesker vekk fra hjemmene sine, forverrer tørkesomre i Norge og fører til mer flom og vann enn avløpssystemene våre kan håndtere.

I Stavanger vil barna som blir født i dag, risikere å vokse opp i en by som blir radikalt annerledes enn det vi er vant til. Stavanger vil være en av 51 kommuner hvor vinteren vil slutte å eksistere. Det blir kraftig nedbør som vil forårsake dramatiske skader til millioner. Våte skred, stormflo og oversvømmelser er noe klimarapportene viser at Stavanger kommer til stå overfor i årene som kommer.

Vi eksporterer CO₂

Globalt er forbrenning av fossil energi den største årsaken til klimaendringer. Norge er verdens sjuende største oljeeksportør og dermed verdens verdens sjuende største eksportør av CO₂-utslipp. Verden skal gå mot netto null så snart som mulig, og ifølge FN har vi det neste tiåret på å halvere verdens utslipp hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Forholder vi oss til det klimaforskningen viser, vil det derfor ikke være rom for mer olje og gass, verken i fremtidens energimiks eller i atmosfæren.

Å fortsette å investere i olje og gass er å inngå veddemål mot internasjonal klimapolitikk. Likevel har norske myndigheter ganske andre ambisjoner. De fortsetter å gi oljenæringen grønt lys til nye letearealer og konsesjoner. Og under krisepakkeforhandlingene i vår ga de næringen uproporsjonale skattelettelser.

Omstillinga

MDG vil gjøre dagens oljearbeidere til morgendagens klimahelter. Vi tar på alvor at de dyktige hodene og hendene som jobber i næringa, er en viktig nøkkel til omstillinga. Derfor foreslår vi at det offentlige skal bidra med omskoleringstilbud og inntektssikring for de arbeidstakerne som skulle bli stående uten jobb.

Øvrebekk mener at det er markedet som skal avgjøre utviklingen i norsk oljeproduksjon fremover. Dessverre er det ikke slik at markedskreftene kan garantere en rettferdig omstilling fra oljealderen, her trengs politikk og samarbeid. Vi foreslår også å etablere en oljekommisjon der myndigheter, fagforeninger og næringsliv samarbeider om å opprettholde sysselsetting og skape nye jobber samtidig som oljeindustrien trappes ned. Det er samspillet mellom stat, bedrifter og kompetente arbeidstakere som skal sikre norsk verdiskapning også i fremtiden.

Øvrebekk hevder at «en styrt avvikling av den næringen som kan være bærebjelken i omstillingen, virker svært lite gjennomtenkt». Den er gjennomtenkt. Vi tror at en styrt avvikling er den eneste måten vi kan gi forutsigbare nok rammer for næringslivet i Norge til å satse på ting som i dag er langt fra så lønnsomt, og langt mindre risikabelt enn oljeutvinning.

Å fortsette statlig investeringer i fossil energi og oljenæringen er gi falske signaler om oljenæringens egen levedyktighet: Faktum er at om EU lykkes med sin egen klimapolitikk om klimanøytralitet innen 2050, vil det ikke lengre være marked for olja vår. Vår grunnleggende analyse er at det derfor at det er mer risikabelt for norsk arbeidsliv og næringsliv å ikke ta hensyn til klima og den endrede etterspørselen som følger av Europas klimapolitikk.

Fellesskapet

Å gå fra fossilt til grønt over kort tid vil føles utfordrende. Men slik vi ser det, vil utfordringene som kommer av å ikke gjøre det, være større. Vi i MDG skal ikke kimse av mennesker som opplever omstilling som utrygt, og vårt budskap er derfor: Fellesskapet, og ikke enkeltarbeidstakere, skal dra lasset når samfunnet er i endring.

Hilde Øvrebekk spør hvilken planet MDG lever på. Vi lever alle på en planet der klimaendringene truer by og bygd og livsviktige økosystemer, og hvor mennesker drives på flukt. Dette er en virkelighet som Øvrebekk og flertallet i norsk politikk må begynne å forholde seg til.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Elsparkesyklist alvorlig skadet i ulykke i Stavanger

 2. Ny smitterkord

 3. FHI sjekker om vi må teste oss anner­ledes for å av­dekke omi­kron

 4. – Det kan se ut som barn og unge har tålt koronatiltakene dårligere enn antatt

 5. Haaland etter to mål: – Klubben legger press på meg

 6. Åpningen i Sand­nes i fjor skapte trafikkork. Nå åpner gjen­bruks­butikken også i nye lokaler i Stav­anger