Sprer Aftenbladet faktafeil om villaksbestanden?

DEBATT: Vi anser Aftenbladet som en aktet og seriøs avis og nyhetsformidler som også deltar i samfunnsdebatten – i den hensikt å gjøre sine lesere beviste på hva som skjer. Da forventes det at de forholder seg til fakta når de i sin leder omtaler og mener noe om aktuelle saker.

Figur 2.13. Beregnet antall laks som årlig har kommet inn til kysten av Sør-Norge (Østfold til og med Rogaland), og hvordan innsiget fordeler seg mellom sjøfiske, elvefiske og gytebestand (antall fisk som er igjen etter fangsten i sjøen og elvene) i perioden 1983–2019. Tallene er fra simuleringsmodellen for lakseinnsig til Norge, med bare midtverdiene av simuleringene for å bedre lesbarheten.

Debattinnlegg

 • Jan Noralf Myklebust
  Leder, Rogaland sjølaksefiskelag
 • John Mong
  Styremedlem, Rogaland sjølaksefiskelag
Publisert: Publisert:

Når lederen av 11. mars omtaler tilstanden for villaksbestanden, hadde vi forventet at den informasjonen som formidles til leserne, var faktabasert. Lederen påpeker bl.a. at «antall laks som vender tilbake til den elva der den ble klekket er halvert». Den sier også at «mengden villaks i Norge er sterkt redusert siden man begynte å telle». Begge de ovenfor nevnte sitater mener vi er direkte feil.

Villaksbestanden er god

Leder av vitenskapelig råd for lakseforvaltning – Torbjørn Forseth uttaler følgende: «Overbeskatning var tidligere en større trussel mot laks, men vurderes nå generelt til å ha en liten påvirkning på laksebestanden. Årsaken er god effekt av betydelige fangstrestriksjoner. Vi har antakelig ikke hatt sterkere gytebestander av laks siden 1970-tallet.» (VRL rapport nr. 15/2020). Vi mener med dette å ha dokumentert at villaksbestanden er god, og utfordrer herved Aftenbladet til å dokumentere sin påstand om at villaksbestanden er halvert.

Laksebestanden som reproduserer egen bestand gjennom gyting i elv registres i dag via gytebestands mål for den enkelte elv. Gytebestandsmålene på landsbasis er oppfylt med ca. 93 prosent av måltallene. For Rogaland og Agder er tallene enda bedre. (Jfr. VRL rapport 14/2019).

Positiv trend

Også innsiget av laks til kysten av Sør Norge (Østfold til og med Rogaland) viser en positiv trend. Dette kan Aftenbladet selv lese i vedlagt tabell fig 2.13 VRL rapport 15/2020.

Vi vedlegger også linken til NRKs brennpunkt-reportasje «Myten om villaksen» og anbefaler Aftenbladet å se denne for så å reflektere over om de kjenner igjen det som påpekes opp mot dagens forslag om å stenge for sjølaksefiske langs kysten.

Vi utfordrer herved Aftenbladet til å dokumentere sin påstand om at villaksbestanden er halvert.

Les også

 1. Den norske villaksen er truet. Da er ikke fem års pause i notfisket et uforholdsmessig inngrep

 2. Regjeringsvedtak tvinger kvinnene til å legge ned bedriften sin

 3. – Tankane går nå til mine kollegaer ved kysten som i sommar må stå på side­linja når sølv­rushet startar i fjordane

Publisert:
 1. Debatt
 2. Laks

Mest lest akkurat nå

 1. – Politiet kan ha snakket usant i Birgitte-saken

 2. Hestekarusell og pariserhjul til Ruten i Sandnes

 3. Dette skal heve skidestinasjonen til nye høyder

 4. Godtok 43 millioner i prisøkning for ny storstue for idrett på Jæren

 5. – Vet ingenting om hvordan familien har det

 6. Meteorologen: – Pakk ned tram­polinen. Det meldes liten storm