Nei, Bjørn Kahrs – anekdotene dine holder ikke!

DEBATT: I et intervju i Aftenbladet 13. mai kommer Bjørn Kahrs (H) med en rekke anekdoter fra sine personlige erfaringer innen offshore-bransjen som «bevis» på at etableringen av et gigantisk oppdrettsanlegg utenfor Alstein i Randaberg kommer til å gå bra.

Alstein sett fra Tungenes fyr. Øya er drøyt 500 meter lang.

Debattinnlegg

 • Kjetil Nilsen
  Naturvernforbundet i Rogaland
 • Tore Gilje
  Norges Jeger- og fiskeforbund Rogaland
Publisert: Publisert:

Det burde være forbudt for politikere å bruke anekdoter og personlige erfaringer til å fatte politiske vedtak. Det må foreligge objektiv forskning og relevante data til grunn for alle avgjørelser og planer fra det offentlige. Har man ikke dette, skal man ikke fatte vedtaket. Dette er også beskrevet i Grunnloven vår, gjennom det såkalte føre-var-prinisppet i Naturmangfoldloven paragraf 9: «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.»

Det er totalt uforståelig at det er lov å teste ut ny teknologi med full produksjon, når konsekvensen av et feilslått prosjekt er så katastrofale.
Les også

– Oppdrett ved Alstein legges rett oppi hovedkloakken fra Nord-Jæren

Ingen garanti for rømming

Men over til Kahrs anekdoter. For det første så er offshore-teknologi ingen garanti mot rømming. Salmar sin «havmerd» utenfor Trøndelag har allerede hatt flere rømninger.

Men problemet er bare at det ikke er snakk om offshore-teknologi i dette tilfellet. Hadde Kahrs lest søknaden til Bremnes Seashore hadde han sett at de skal prøve å bruke klassiske ringmerder, som er innaskjærs teknologi, til et utaskjærs anlegg. Bremnes skriver selv at de vil «teste ut ny teknologi». Det er totalt uforståelig at det er lov å teste ut ny teknologi med full produksjon, når konsekvensen av et feilslått prosjekt er så katastrofale.

For det andre: Å sidestille påvirkningen på hekkende fugler fra noen beitende sauer med et gigantisk oppdrettsanlegg med all sin lyd, lys og trafikkforurensning, faller på sin egen urimelighet.

For det tredje: At han har sett «hvilket mangfold av fisk som faktisk dro nytte av foret som gikk gjennom nøtene» blir jo som å applaudere at rødrev går i søppelcontainere og spiser matavfallet fra McDonalds. Det forårsaker atferdsendring hos disse dyrene som får ringvirkninger i hele økosystemet.

Les også

UiS-forskere: «Oppdrett av laks i fortynnet avløpsvann?»

Bremnes har søkt om oppdrettsanlegg vest for Alstein, cirka 2,5 kilometer fra punktet der IVAR har utslippet fra renseanlegget i Mekjarvik.

Søknaden må avslås

Og for det fjerde: Det oppdrettsanlegget ved Kvitsøy som Kahrs sikter til, ligger veldig skjermet til i forhold. Meteorologisk Institutt sine bølgemodeller viser at det ikke er uvanlig med 16 meter høye bølger der hvor anlegget skal ligge. Dette har man kanskje regnet på på en datamaskin at skal gå bra, men på den annen side: Det har kræsjet noen måneraketter også, selv om man hadde regnet på det på forhånd. I dette tilfellet er risikoen ved feilberegninger for stor, og søknaden må avslås.

Les også

 1. Grønt lys for oppdretts­anlegg utenfor Tunge­nes fyr. Det liker MDG dårlig

 2. Strid om nytt opp­dretts­anlegg: – Enorm risiko

Publisert:
 1. Debatt
 2. Oppdrettsnæring
 3. Bjørn Kahrs
 4. Bremnes Seashore

Mest lest akkurat nå

 1. Kjerkol om omi­kron-smitten: Regjeringen er klar til å innføre nye til­tak

 2. Vernede sjø­hus i Øster­våg kan rives

 3. Torsdagens Oilers-storkamp utsatt: – Kom ut av ingenting

 4. Politiet tipset om at det ligger hånd­granater gjemt i skogs­område

 5. Aftenbladet erfarer: Påbud om munnbind kan bli innført på Nord-Jæren

 6. To spillere ferdige i Sandnes Ulf: – Vemodig