Hvorfor brenner Midtøsten?

DEBATT: Det uttrykkes nå bekymring for utviklingen av «konflikten» i Midtøsten, og «begge parter blir bedt om å besinne seg». Aftenbladet har lørdag 15. mai en artikkel som overhodet ikke er egnet til å opplyse om hva som er bakgrunnen for det som skjer i Midtøsten.

«Sivile – menn, kvinner og barn, uansett bosted har rett til å leve uten frykt for å bli drept i krigshandlinger», skriver Kjell M. Brygfjeld. Her israelsk politi som avfyrte sjokkgranater mot Palestinske demonstranter i Jerusalem lørdag.

Debattinnlegg

 • Kjell M. Brygfjeld
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Israel har siden 1967, riktignok som omtalt i artikkelen, okkupert store områder som etter forutsetningene skulle danne grunnlaget for en palestinsk stat. FN har gjentatte ganger siden da vedtatt at Israel må trekke seg tilbake fra de okkuperte områdene. I praksis har Israel utvidet og annektert de områdene som er okkupert. Israel koloniserer systematisk disse områdene der det nå bor henimot 750.000 israelere i bosettinger som FN gjentatte ganger har slått fast er ulovlige. På tross av dette fortsetter bosettingspolitikken, og Israel har endog bygd en mur også på okkuperte områder for å innlemme bosettingene i Israel. Den internasjonale domstolen i Haag har konkludert med at muren er bygd i strid med folkeretten.

Så lenge israelske myndigheter unnlater å etterleve folkerett, menneskerettigheter og humanitærrett må vi bære ansvaret for at sivile liv går tapt.

Drevet fra sine hjem

Hundretusener av palestinere er under krig og okkupasjon siden 1947 drevet fra sine hjem som er overtatt av israelere. FN har en rekke ganger truffet vedtak om at de fordrevne palestinerne har rett til å vende tilbake til sin hjem. På tross av dette bor flyktningene og deres etterkommere i tredje generasjon fortsatt i leire under ekstremt kummerlige forhold. Nøklene til de hjem de er fordrevet fra bærer de fortsatt med seg.

Etter FNs vedtak skal Jerusalem være underlagt internasjonal kontroll. På tross av dette har Israel okkupert og annektert Jerusalem og gjort den til sin egen hovedstad. Israel endrer systematisk demografien i Jerusalem ved i lang tid å ha bedrevet etnisk rensing av byen.

Les også

Derfor er det bråk i Jerusalem – igjen

Les også

Frykter at konflikten mellom Israel og Palestina er starten på en ny krig

Israelske myndigheter holder befolkningen i Gaza nede i største elendighet gjennom en umenneskelig blokade av både inn- og utreise og levering av varer, medisin og tjenester. Ved krigsforbrytelsene i 2009 og 2014 drepte Israel flere tusen sivile palestinere i Gaza og la store deler av den sivile infrastruktur i grus.

Trakassering

I dagliglivet lever det palestinske folket en tilværelse med trakassering og nedverdigelse i alle av dagliglivets små og store gjøremål – barn uten framtid fengsles for steinkasting mot soldater. Dette er en livssituasjon enhver som ønsker det kan være vitne til – eller som man kan lukke øynene for. Det er denne nedverdigelsen, sammen med de langvarige og systematiske brudd på folkerett, menneskerettigheter og humanitærrett som avler den motstand mot israelsk politikk, og som slår ut i legitim, rettferdig og aktiv motstand når tyngden av de små trakasseringene blir for stor – som militær aksjon mot retten til på kveldstid under ramadan å drikke en kopp kaffe foran Damaskusporten.

Sivile – menn, kvinner og barn, uansett bosted har rett til å leve uten frykt for å bli drept i krigshandlinger. Norske myndigheter har på sin side valgt å «fordømme» rakettutskyting fra Gaza og bedt Israel om å vise «proporsjonalitet» i sitt «selvforsvar» mot rakettene fra Gaza. Mangelen på «proporsjonalitet» og assymetrien i «konflikten» er åpenbar. Beskyttelsen av sivile liv i Israel, på Vestbredden og i Gaza må imidlertid det internasjonale samfunn ta ansvaret for.

En tilsløring

Myndighetenes og medienes ordbruk er først og fremst en tilsløring av det reelle grunnlaget for at opprøret i de palestinske områdene blusser opp – på nytt og på nytt. Ordbruken undergraver også palestinernes legitime rett til å yte motstand mot den over femti år lange okkupasjonen med krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd. Så lenge israelske myndigheter unnlater å etterleve folkerett, menneskerettigheter og humanitærrett må vi bære ansvaret for at sivile liv går tapt. Det er bare en vei til fred i Midtøsten, nemlig ved å tvinge Israel til å etterleve de forpliktelser som følger av vedtak i FN. Vedtakene bygger på anerkjente regler som vi krever at hvilket som helst annet land må følge – det være seg Kina, Saudi-Arabia osv., men som Israel år etter år straffritt kan bryte.

I første rekke må USA trekke sin uforbeholdne støtte til Israels politikk. Men norske myndigheter kan ikke sitte å vente på dette. Norge må bruke sin plass i Sikkerhetsrådet aktivt til å få på plass vedtak som tvinger Israel til å etterleve FNs egne vedtak.

Les også

 1. Livredde palestinere søker ly innendørs mens Israel fortsetter angrepene mot Gaza

 2. USA viser ingen tegn til å ville kreve en våpenhvile mellom Israel og Hamas

 3. Biden uttrykker dyp bekymring i telefonsamtale med Netanyahu

Publisert:
 1. Debatt
 2. Palestina
 3. Israel
 4. Midtøsten
 5. Gaza

Mest lest akkurat nå

 1. I ett europeisk land er det dyrere å feriere enn i Norge

 2. Kjørte i 94 km/t i 60-sonen - mistet førerkortet

 3. Klart for fjerde koronavaksinedose i Stavanger

 4. Het kokkekonkurranse på siste dag av Gladmatens comeback-år

 5. – Hvalrossen Freya er nok på vei mot Rogaland nå

 6. «Klart det er mulig å dusje på natten»