Sørmarkas historie

DEBATT: Jåttå og Hinna historielag har tatt et initiativ til kulturhistorisk skilting i Sørmarka.

Puss av kanon på Hinnahøyden. Her var det utplassert fire 88 mm-kanoner. Innkvarteringen var enkle brakker, hvorav noen vi kan se spor av også i dag.

Debattinnlegg

 • Jørg Eirik Waula
  Jørg Eirik Waula
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Historiker Tore Edland har i avisa 15. mai en betimelig påminnelse om Stavangers «glemte» okkupasjonshistorie under 2. verdenskrig. Han betoner sterkt Ullandhaug-området, hvor det var både avanserte peileanlegg og luftvernbatteri. I tillegg nevnes Atlanterhavs-telegrafen som stod her et drøyt tiår fra 1919. Han ønsker å belyse denne delen av vår nyere historie og ønsker bl. a. informasjonsskilt med både tekst og foto.

Undertegnede har sett nærmere ikke bare på disse to elementer, noe som resulterte i all beskjedenhet til en artikkel om «Sørmarkas historie» - publisert i Jåttå og Hinnas historielags årbok for 2020.

En av de sørgeligste hendelser etter fredsslutningen i 1945, var da tyske krigsfanger måtte rydde minefeltet ved Litle Ullandhaug.

I Sørmarka er det registrert en gravhaug og ikke minst har vi den rekonstruerte Jernaldergården her. Stavanger Turistforening fikk satt opp «Haraldstårnet» på slutten av 1800-tallet. Dette skulle være et monument over slaget i Hafrsfjord ett tusen år tidligere. Her var det et kongebesøk i 1907, men deretter forfalt det inntil tyskerne raserte det helt i 1940. Området kan også fortelle om tjenestejenta som fikk et barn utenfor ekteskap og begravde den døde ved «Jentesteinen» – et sted bare noen få av oss vet hvor ligger.

Skogplanting

Sørmarka er også et område hvor skogplantingen ble satt i system. Utallige er de skoleklasser i Stavanger som har fått delta i dette. Kjønnsdelt, ja vel: Guttene brukte plantehakker, mens jentene satte nennsomt de små trærne ned og klappet til.

Her har det vært arrangert hopprenn både før og etter 2. verdenskrig. Slalombakken var i bruk mange år, før bilismen fant bedre områder samtidig som vintrene gradvis forsvant her. I de seinere år er det etablert både en botanisk hage samt en økologisk gård her.

Okkupasjonshistorien kan også utvides. På Hinnaberget var det i perioden 1940-44 også et luftvernbatteri. Både brakkeområdene og et par av kanonstillingene er fortsatt mulig å identifisere. I terrenget omkring er det synlige spor etter skyttergraver, selv om det kommunale Park og Vei har brukt disse grøfter til å dumpe trær og greiner fra sine opprydninger i marka. Det finnes også en påbegynt tunnel under Ullandhaug som skulle huse kommandohovedkvarteret for sørvest-Norge. Åpningen er nå fylt igjen.

Ble dysset ned

En av de sørgeligste hendelser etter fredsslutningen i 1945, var da tyske krigsfanger måtte rydde minefeltet ved Litle Ullandhaug. Her ble 10 tyskere og en nordmann drept i en aksjon provosert av to britiske soldater og en nordmann. Avisene fikk nyss om hva som skjedde, men den ble dysset ned.

I etterkrigstida er det etablert flere dominerende kraftlinjer gjennom området. Hovedvannsforsyningen til Stavanger går også her, om enn noe diskret. Men motorveien (og den nye sykkelstamveien) er permanente sår i et utsatt landskap i en «trang» by.

Et hovedsynspunkt i min nevnte artikkel er å ta vare på dagens Sørmarka. I korona-tiden har dette vist seg som et svært viktig område for turgåing, lufting av hunder, jogging, ridning, sykling, mv. Det foregår stadig disponering av disse arealer til «gode» formål: Idrettsareaner og ikke minst sykehus. Likevel er det nå svært viktig at vi får en «marka-grense» som de f. eks. har i Oslo. Stavanger kommunes arbeid med «Grønn plan» bør kunne innkludere dette.

Tar kommunen utfordringen?

Jåttå og Hinna historielag har tatt et initiativ til kulturhistorisk skilting i området. Korona har også satt dette arbeidet på «vent». Vi har klare planer om den skilting Edland etterlyser. Imidlertid koster både utarbeiding og oppsett av skilt penger. Noe kan vi bidra med selv, men vi kunne gjerne hatt sponsorer. De er ikke lette å finne. I hovedsak synes vi nok likevel dette er en offentlig oppgave. Tar Stavanger kommune utfordringen?

Les også

 1. Andre verdens­krig på Ulland­haug – glemt krigs­historie?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Nå kan du få «Regå» i hagen

 2. Jenta som ville gjøre Sandnes til en utrygg plass er nå dømt til forvaring

 3. Ble tobarnsmor med 18 års mellomrom: – Jeg er ikke lenger så skråsikker

 4. Forteller om krevende innspillingsdager på Orre, Bryne og ekte plattformer

 5. Opprykksfavoritt snublet etter ellevill opphenting

 6. Hun prioriterer Stavanger-besøk før en historisk offshoretur