Smartere sammen i Stavanger-regionen, behov for en regional Smartby-plan

KRONIKK: Greater Stavanger, fylkeskommunen og NHO Rogaland bør ta et ansvar for en regional Smartby-utvikling.

Publisert: Publisert:

Selv om næringsliv, organisasjoner og innbyggere har kommet et stykke på veien innen Smartby-tankegangen og morgendagens digitale fremtid, foreligger det ingen samlet oversikt eller noe om hvilken retning arbeidet skal drives videre etter. Foto: Shutterstock/Scanpix

Debattinnlegg

 • Ståle Undheim
  Leder av Smartbykontoret, Sola kommune
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vi har gått fra ekstrem vekst til sterk økonomisk tilbakegang på få år. På tross av tidenes overskudd i nasjonens olje-/pensjonsfond, så har vi nådd toppen av hva vi kan forvente innen offentlige ytelser fremover.

Dette står i mulig kontrast til at vi som innbyggere har store krav og forventninger til velferdsstaten og dens tjenester (side 13–15 og 33), og at vi har en befolkning med gradvis høyere levealder.

Vi opplever en utilfredsstillende infrastruktur dels som følge av sterkt satsing på høy urban kvalitet i by og tettstedenes kjerne. Dette har ført til høye boligpriser, som igjen presser deler av befolkningen ut i mellomlandet hvor det er mangel på urbane strukturer som bl.a. arkitektur, møtesteder og gode kollektivtilbud. Denne byspredningen gir ineffektiv mobilitet og dermed økt utslipp av klimagasser og større bruk av særs verdifull landbruksjord. Vårt levesett presser på selve livsgrunnlaget og kloden har store miljøutfordringer innen klimaendringer, biologisk mangfold og handtering av miljøgifter inkl avfall på avveie.

Mest synlig og noe av vår tids største utfordringer er mengder av søppel og plast som fritt flyter rundt i verdenshavene.

Vår globaliserte verden er så godt som sømløs over kontinentene og landegrensene med tanke på utdanning og kompetanse, og det er sterk konkurranse mellom både bedrifter, regioner, nærings- og akademi-klyngene om de beste hodene og det stor konkurranse om varer og tjenester.

Hva er en Smartby?

Parallelt med ovennevnte endringer skjer det en rask teknologisk endring. Samfunnet digitaliseres. Som et av mange tiltak for å møte de ovennevnte utfordringene vinner Smartby-begrepet større og større fotfeste.

Hva er så Smartby? Litteraturen peker på tre vesentlige moment:

Nummer én er bærekraft i et større perspektiv, der naturressursene forvaltes på en slik måte at fotavtrykket av vår ressursbruk har minimale konsekvenser i et globalt perspektiv og at løsninger og tjenester er markedsmessige og er i stand til å drive og videreutvikle seg selv.

Nummer to er at menneskene som lever og jobber i området opplever stedet, byen og regionen som enkel, effektiv, fleksibel og innovativ.

Nummer tre er at området må kunne tiltrekke seg relevant arbeidskraft, utdanne riktig kompetanse og være nært koblet opp mot kapital og industri.

Byer som København og Barcelona fremheves som smarte byer i Europa. Hvor suksessfull eller «smart» en by er måles gjerne ved en rekke indikatorer innenfor økonomi, energi, transport, helse, skole og styresett for å nevne noen. Sentralt står IT og åpne data.

Les også

Er dette verdens smarteste by?

Les også

Kjøretur til framtiden

Stavanger kommune vedtatt en egen Smartby-strategi, men den bør utvides regionalt. (Illustrasjon: Ståle Madland Schjelderup, Stavanger kommune)

Mangler og lyspunkter

På Nord-Jæren mangler mange bedrifter, det offentlige og innbyggerne kunnskap om Smartby, både hva begrepet inneholder og hvordan arbeidet og endringene skal drives fram i egen organisasjon. Flere bedrifter har allikevel kommet langt, her nevnes Lyse AS og Westport (tidl. Risavika Terminal) i Risavika.

Og fremtidsrettet er det at Stavanger kommune har tatt regionalt lederskap gjennom å ha vedtatt en egen Smartby-strategi og skal nå opprette eget Smartby-kontor (med to–tre ansatte).

Videre er Stavanger i Triangulum ledende blant Europas smarte byer. I dette EU-prosjektet er Stavanger, Manchester og Eindhoven med i et felles prosjekt for å utvikle smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer. Prosjektet går over fem år og er en del av Horisont 2020-programmet. Her er Universitetet i Stavanger ansvarlig for å utvikle IT-løsninger. Dataene blir grunnlaget for å utvikle smartere løsninger innen trafikkflyt, raskere og sikrere helsetjenester og mer effektiv bruk av energi.

Gjesdal kommune tenker også smart om Ålgård sentrum. (Illustrasjon: C.F. Møller Norge)

Blant mindre kommuner har Gjesdal kommune markert seg med å satse på Smartby-tankegangen som er utviklingsverktøy. Sist, men ikke minst, har Greater Stavanger, Lyse, Smedvig, ONS, Stavanger Forum, Universitet i Stavanger/Prekubator, Stavangerregionens Europakontor, Region Stavanger og Hey Ho Let’s Go etablert konferansen Nordic Edge Expo, som siden 2015 har blitt en stor suksess og en internasjonal møteplass innen Smartby-bevegelsen.

Jose Antonio Ondiviela Garcia, direktør for markedsutvikling i Vest-Europa for Microsoft, deltok også på Nordic Edge Expo 2016. Foto: Fredrik Refvem

Samfunnet på Nord-Jæren har et meget sterkt næringsliv med store og spesialiserte klynger med høy kompetanse. Næringslivsaktører har tradisjon for utveksling og overføring av kompetanse til kommuner og andre offentlige organisasjoner og innbyggere. I tillegg er det utstrakt samhandling med universitet på Ullandhaug og forsknings- og utviklingsmiljøene (FOU) i de største bedriftene.

Les også

Microsoft-direktør: - Dette er et milliardmarked, og Stavanger kan bli ledende

Les også

Smarte byer og pionerer på landet

Tiden har aldri vært mer moden for at Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommunen og NHO i Rogaland her bør ta et regionalt lederskap.

Tid for samkjøring

Selv om områdets næringsliv, organisasjoner og innbyggere har kommet et stykke på veien innen Smartby-tankegangen og morgendagens digitale fremtid, foreligger det ingen samlet oversikt eller om hvilken retning arbeidet skal drives videre etter.

Tiden har aldri vært mer moden for at Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommunen og NHO i Rogaland her bør ta et regionalt lederskap – enten gjennom å lage en regional dugnad, veikart, strategi eller en helt ny regionalplan for Smartby-i regionen.

 • Ståle Undheim leder Smartby-kontoret i Sola kommune, men har skrevet denne kronikken for egen regning.
Publisert:

Les også

 1. Rogaland er Norges California innen fornybar energi og smartby

 2. Norge best i Norden på smartby-satsing

 3. Vil bruke oljeerfaring på smartbyløsninger

Mest lest akkurat nå

 1. Et nytt smittetilfelle i Sola, tre i Stavanger

 2. Haaland byttet ut etter mål og assist. Så vant Bayern supercupen: – Kjenner meg paff

 3. Korona-virus knakk eventbyrået hennes

 4. Se video: Derfor er Sola og Stavanger konserthus farget i rødt i kveld

 5. 40 kulturbygg skal lyse rødt i kveld. Men Kilden sier nei.

 6. Eigersund: Omstridt rådmann går av

 1. Smartby
 2. Greater Stavanger
 3. Nord-Jæren
 4. Nordic Edge Expo
 5. Risavika