Vi må skape før vi kan dele

DEBATT: Mange fast ansatte i bemanningsbransjen kastes nå ut i usikkerhet og flere risikerer å bli arbeidsledige. Det blir vanskeligere for bedrifter å hente inn vikarer ved behov. For noen blir det så utfordrende at de må takke nei til oppdrag. Har regjeringen glemt at vi må skape før vi kan dele? 

En politikk som legger til rette for jobbskapere gir oss flere arbeidsplasser og en politikk som legger til rette for å inkludere flere i jobb, gir folk et bedre liv og et mer mangfoldig arbeidsmarked.
  • Henrik Asheim
    Nestleder i Høyre
  • Sissel Knutsen Hegdal
    Ordførerkandidat Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeidslivet vårt har plass til flere mennesker. Et arbeidsfellesskap er viktig for den enkelte og vi har stort behov for flere kloke hoder og praktiske hender. Bedriftene i Rogaland skriker etter folk og noen bransjer trenger ekstra mange folk i perioder – ikke hele året. Det kan være sesongbasert eller produksjonstopper som krever ekstra mannskap.

Ifølge tall fra Fafo har to prosent av arbeidstimene kommet fra sårt trengt innleid arbeidskraft. ansatte i bemanningsbyråene har hatt fast jobb, faglig kompetanse og fast lønn. Likevel strammer regjeringen nå kraftig inn på muligheten til å leie inn flinke folk.

Bedriftseiere er verken baroner eller profitører. De er jobbskapere som trenger gode, forutsigbare rammevilkår som gjør det mulig å lykkes.

Travlere for de faste

For noen bedrifter er konsekvensen at de må takke nei til oppdrag. De med fast jobb i bemanningsbyråene kastes ut i usikkerhet. Å si nei til innleie øker også belastningen og arbeidsmengden på de som allerede jobber der behovet plutselig øker. Arbeidslivet blir ikke bedre av forbud. Tvert imot.

Vi må gjøre enda mer for å hjelpe flere i jobb. En jobb med egen inntekt bidrar til at flere kan leve gode og selvstendige liv, det løfter folk og familier ut av fattigdom og det reduserer de sosiale forskjellene. For at flere i årene fremover skal få ta del i arbeidsfellesskapet, må det også være jobber å gå til. Da må vi gjøre det enklere, ikke vanskeligere, å starte og drive bedrift i Norge.

Bedrifter er nå alvorlig bekymret for at investeringsmulighetene svekkes. De har fått en ekstraregning på flere milliarder kroner i økt formuesskatt og økt arbeidsgiveravgift for lønninger over 750 000. Arbeidsgivere i Rogaland er de som rammes hardest av den økte arbeidsgiveravgiften. De fleste jobbene i olje- og gassindustrien får økt arbeidsgiveravgift. Det blir rett og slett dyrere å ha folk ansatt.

Et mangfoldig arbeidsmarked

Bedriftseiere er verken baroner eller profitører. De er jobbskapere som trenger gode, forutsigbare rammevilkår som gjør det mulig å lykkes. På Stortinget foreslo Høyre å fjerne den økte arbeidsgiveravgiften. Vi fikk ikke flertall. Vi foreslo å bruke mer penger på arbeidsmarkedstiltak for å hjelpe flere i jobb. Vi fikk ikke flertall. Vi foreslo tusen ekstra varig tilrettelagte arbeidsplasser for å inkludere flere blant annet utviklingshemmede i jobb. Vi fikk ikke flertall. 

En politikk som legger til rette for jobbskapere gir oss flere arbeidsplasser og en politikk som legger til rette for å inkludere flere i jobb, gir folk et bedre liv og et mer mangfoldig arbeidsmarked.

Publisert: