Fødebrevsaken vitner om et utdatert kvinnesyn

Hvorfor skal vi ikke diskutere jordmødres hestehaler eller hvor absurde forventninger dagens fødende har, mens kvinner føder alene fordi det er for få jordmødre på jobb, de føder langs veien fordi fødeinstitusjoner legges ned?

Fødebrevsaken vitner om et utdatert kvinnesyn. Klart vi skal diskutere fødekvinners forventninger i en tid da det bare er stumper igjen av barselomsorgen.
  • Aïda Leistad Thomassen
    Leder i Barselopprøret
  • Cecilia Ingulstad,
    Nestleder i Barselopprøret
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Og mens kvinner gråter sine modige barseltårer, alene og glemt, fordi det bare er stumper igjen av barselomsorgen?

Tidligere i høst kunne vi lese at dagens kvinner både sårer og diskriminerer jordmødre når de stiller urimelige krav i sine såkalte «ønskebrev». Vi får vite at disse kvinnene tror at en fødsel er et «show», der de skal iscenesette seg selv og ha regien på alt som skjer. Saken handler om et knippe sitater fra fødebrev, og det er ingenting som tyder på at disse er representative for sjangeren, noe overlege Tilde Brock Østborg har påpekt. De er dessuten tatt helt ut av kontekst, noe ammeveileder Ingebjørg Finnesand har understreket.

Saken har derfor ingen reell nyhetsverdi, men den viser tydelig hvilke utdaterte holdninger som fremdeles finnes mot fødende. Debatten har fortsatt, og holdningene har igjen manifestert seg. Aftenbladet argumenterer for at de skriver om fødebrevene fordi de vil tematisere det fødeavdelingene mener er et økende problem som er belastende for jordmødre. Aftenbladet får støtte for sin vinkling fordi all oppmerksomheten rundt saken vitner om at kvinner har «en absurd forventning om hva de kan forlange» når de skrive fødebrev.

Les også

Jordmødre oppgitt over ønskebrev fra gravide: «Ønsker ikke jordmor over 50 år»

Les også

Alt man kan kreve

Kravstore og utakknemlige?

Vi mener kvinner fremstilles som utakknemlige, dumme og kravstore I artikkelen som startet debatten. I saken kan vi lese om en jordmor som lengter tilbake til da kvinner nøyde seg med å vise takknemlig for et friskt barn. Før i tiden var det nemlig ikke en selvfølgelighet å overleve fødselen, og slik er det fortsatt andre steder i verden. Det som kommuniseres, er at vi er altfor kravstore og at det er utakknemlig å forvente noe utover overlevelse for mor og barn. Dette får stå uimotsagt, og journalisten utfordrer heller ikke avdelingsleder Marit Halonen Christiansen når hun etter vårt syn fremstiller dagens kvinner som noen med et stort kontrollbehov, som tror at en fødsel er en forestilling man selv kan regissere. Hun fremstiller det som om en fødsel er fullstendig ukontrollerbar, og at kontrollbehovet er et trekk ved dagens kvinner.

Argumentet om at fødsler er uforutsigbare, brukes ofte mot kvinner. Men selv om man ikke kan kontrollere en fødsel, er det mye man kan gjøre for å påvirke forløpet slik at det blir så trygt og positivt som mulig. Det er et faktum at rammene rundt den fødende har stor innvirkning på fødselsforløpet og utfallet for mor og barn. Det vet kvinner fordi vi skaffer oss kunnskap. Er vi kravstore som gjør det? Det er dessverre ikke selvsagt at en hektisk fødeavdeling gir de beste rammene for en trygg fødsel. Mange gravide tar derfor ansvar og kommuniserer sine ønsker og behov i fødebrev.

Les også

Derfor skriver Aftenbladet om fødebrev

Les også

Aftenbladets reportasje om fødebrev er misvisende

Debatten kamuflerer det viktigste

Ved å lese forskning oppdager vi at mange av prosedyrene ved dagens fødeavdelinger ikke er forskningsbaserte. Er det utakknemlighet som gjør at vi stiller kritiske spørsmål? Stadig flere av oss blir bevisst på at vi har en lovfestet rett på informasjon og at vi skal samtykke til inngrep som gjøres. Vi er mange som har opplevd at dette ikke har blitt respektert, og når vi føder igjen, er det naturlig at vi skriver fødebrev der vi krever at rettighetene våre oppfylles.

Er det å være kravstor? Blikket flyttes vekk fra de virkelige problemene Ved å skape et bilde av at norske fødekvinner er kravstore og blottet for takknemlighet, løper Aftenbladet og Aftenposten ukritisk politikernes og helseforetakenes ærend. De har nemlig all interesse av at blikket flyttes vekk fra de virkelige problemene i fødsels- og barselomsorgen, og deres ansvar for tingenes tilstand.

Publisert: