Myter og fakta om private barnehager

DEBATT: Selv om temperaturen stiger når det er valgkamp, bør ordskiftet bygge på fakta. På vegne av private barnehager føler jeg behov for å rydde opp i noen seiglivede myter.

«Bemanningsnormen og pedagognormen som ble vedtatt i 2018, stiller like krav for alle ordinære kommunale og private barnehager, uansett eierform», skriver Anne Lindboe.

Debattinnlegg

 • Anne Lindboe
  Anne Lindboe
  Adm. dir. i Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Innsatsen til de private aktørene var avgjørende da Norge skulle sikre full barnehagedekning i årene etter barnehageforliket. Sammen bidro staten, kommunene og ulike private aktører til en av de mest vellykkede velferdsreformer i moderne tid.

Forvalter store verdier

Når halvparten av norske barn går i en privat barnehage, forvalter disse barnehagene store verdier på vegne av fellesskapet. Derfor er det helt naturlig at det også er stor offentlig interesse for hvordan disse barnehagene ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

Les også

Faktisk.no: Fakta før valget: Hva er forskjellen mellom offentlige og private barnehager?

Debatten bør imidlertid bygge på forskning og fakta – og ikke på myter, anekdoter og enkelthendelser. Jeg har derfor behov for å nyansere bildet som ofte tegnes. Derfor følger her en liste over ti ting du kanskje ikke visste om private barnehager:

 1. TARIFF: For mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager er lønns- og arbeidsvilkårene regulert i en tariffavtale som er framforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner. Dette er nylig stadfestet av faktisk.no.
 2. LØNN: Minstelønnssatsene i PBL-tariffen er helt på linje med satsene i KS-tariffen. Se gjerne vårt faktanettsted barnehagemonitor.no og sammenlign tallene.
 3. PENSJON: Pensjonskostnadene i barnehager med PBL-tariff er i gjennomsnitt lavere enn i kommunale barnehager, men ytelsene til de ansatte er fullt ut konkurransedyktige.
 4. SYKEFRAVÆR: Private barnehager har siden 2012 hatt lavere legemeldt sykefravær enn kommunale barnehager, ifølge tall fra SSB.
 5. LØNNSOMHET: Gjennomsnittlig årsresultat i private barnehager var i 2017 litt under av fire prosent. Dette er omtrent på samme nivå som gjennomsnittlig driftsresultat i norske kommuner samme år. Hvert år går tre av ti private barnehager med underskudd.
 6. UTBYTTE: I regnskapsåret 2017 ble det tatt aksjeutbytte fra ordinære private barnehager på totalt 40,4 millioner kroner. Dette utgjør 1,7 promille av de totale inntektene.
 7. MANGFOLD: Private og kommunale barnehager kan registrere en pedagogisk eller innholdsmessig profil i sin årlige rapportering til Utdanningsdirektoratet. Typiske profiler er frilufts-, gårds-, musikk-, montessori- og livssynsbarnehager. Nesten to av tre barnehager med registrert profil er privat.
 8. BEMANNING: Bemanningsnormen og pedagognormen som ble vedtatt i 2018, stiller like krav for alle ordinære kommunale og private barnehager, uansett eierform.
 9. SAMFUNNSØKONOMI: I rapporten «Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige» (2018), konkluderer Agenda Kaupang: «Samlet sett viser beregningene at det offentlige har spart rundt 2,3 milliarder hvert år ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.»
 10. FORELDRETILFREDSHET: Alle nasjonale foreldreundersøkelser siden 2009 viser at foreldre til barn i private barnehager er litt mer fornøyde med tilbudet enn foreldre til barn i kommunale barnehager.

For PBL er det en selvfølge at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal brukes i tråd med intensjonene i lovverket. For PBL er det også en selvfølge at de ansatte skal ha gode ordninger.

Ønsker reguleringer

Så vet vi dessverre også at det her – som i alle andre deler av samfunnet – finnes noen få personer som dessverre har vært villige til å senke kvaliteten på tjenestene for å oppnå høyere privat fortjeneste. Disse skal ikke ha noen plass i vår sektor.

Derfor ønsker vi reguleringer som, i enda større grad enn i dag, sikrer at penger bevilget til barnehage blir brukt i tråd med intensjonene. Dette har vi tatt til orde for i sommerens høring om regjeringens forslag til endringer i barnehageloven.

Må ikke spore av

Vi ønsker alle å utvikle bedre barnehager for barna våre. Det fortjener de. Men skal vi få det til, må debatten ikke spore av i mytebaserte forestillinger. La det være mitt ønske for resten av valgkampen.

Les også

 1. – Barnehage skal ikke være butikk

 2. – Hvorfor bryr ikke SV seg om fornøyde barnehageforeldre?

 3. – Kommunalt eierskap er ingen garanti for at reglene følges

 4. Reagerer på millionlønn i private barnehager

Publisert:
 1. Debatt
 2. Barnehage
 3. Velferdsstaten
 4. SSB

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

 3. Da julebordet ble avlyst, fikk Morten en idé

 4. Bensinstasjonssjefen på Ålgård tjente over 15 millioner i fjor

 5. Lønnen foreslås å øke med 45.000 kroner i en jafs. SV-lederen sier blankt nei. Ap går inn for lønnsfrys.

 6. Politiet fant over 15 kilo amfetamin på to adresser i Stavanger