Dette er poenget med egenberedskap

DEBATT: Pandemisituasjonen som nå har oppstått, bør være en vekker for alle som i sin tid valgte å overse rådene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

«De siste dagene har vist at mange ikke er forberedt. Dessverre er det ofte slik at man kun ser behovet for forebyggende sikkerhet når man først står i en krise – og da er det for sent», skriver Martin Schanche-Olsen.
  • Martin Schanche-Olsen
    Martin Schanche-Olsen
    Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 990 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 2018 lanserte DSB kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Det var mange som lurte på hva som var poenget med denne kampanjen. Det er situasjoner som dette som var poenget.

I forbindelse med kampanjen skrev DSB at «når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt.»

De siste dagene har vist at mange ikke er forberedt. Dessverre er det ofte slik at man kun ser behovet for forebyggende sikkerhet når man først står i en krise – og da er det for sent. Hamstringen vi har sett de siste dagene, er egoisme. En egoisme som i verste fall kan føre til «allmenningens tragedie» – hvor tilgang til en fellesressurs blir hindret fordi alle brukerne av ressursen handler til sitt eget beste. I dag er det ingenting som tyder på at matvaresikkerheten vår er truet – men dette fordrer samtidig at folk viser måtehold.

Når butikkhyllene hamstres tomme for matvarer, medisiner og hygieneartikler, medfører dette at folk som faktisk trenger disse varene – ikke får tilgang på dem. Hamstringen bidrar også til at kritiske samfunnsfunksjoner og matvareforsyningen settes under større press. Dette er unødvendig og stikk i strid med hva helsemyndighetene anbefaler.

Situasjonen vi befinner oss i krever at vi lytter til rådene vi får, bruker sunn fornuft og at vi deltar i en felles dugnadsinnsats for samfunnet. Det handler om liv og helse til tusenvis av mennesker.

Hvorfor er egenberedskap viktig?

Pandemisituasjonen som nå har oppstått, bør være en vekker for alle som i sin tid valgte å overse rådene til DSB. Egenberedskap er viktig fordi de aller fleste nordmenn ikke vil være tilstrekkelig forberedt på en krise hvor forsyning av strøm, vann og matvarer blir hindret. Selv om alle forsyningslinjer og kritiske samfunnsfunksjoner operer som normalt i dag – ser vi allikevel tydelig tegn på at de fleste nordmenn ikke er forberedt.

Hensikten med egenberedskap er å gjøre samfunnet mer (og ikke mindre) robust overfor fremtidige utfordringer. Robusthet innebærer å handle i forkant av uønskede hendelser slik at man er tilstrekkelig forberedt når en krisesituasjon oppstår. Er du tilstrekkelig forberedt, er også sjansen mindre for at du får panikk og hamstrer butikkhyllene tomme for varer.

Hva skal vi gjøre nå?

Følg rådene fra myndighetene. Ikke hamstre varer og medisiner som kan være livsviktige for andre. Ta vare på deg selv, de rundt deg og samfunnet som helhet. Respekter karanteneregler og bruk sunn fornuft. Koronaviruset er alvorlig, men det vil gå over. Sist, men ikke minst: Sørg for at du er forberedt på neste krise – i god tid før den oppstår.

Publisert: