Misvisende av Aftenbladet om eldreomsorg

DEBATT: Aftenbladet har 29. april et førstesideoppslag om 95-årige Inga Sindre som «ikke får sykehjemsplass» i Stavanger. Inne i avisen slår Aftenbladet fast at kommunen mener 95-åringen «ikke trenger en sykehjemsplass».

Publisert: Publisert:

«Stavanger kommune har ikke realitetsbehandlet en søknad om sykehjemsplass fra 95-åringen som er bosatt i Spania. Det kan først skje når hun er kommet til Stavanger», skriver Eli Karin Fosse. Her Inga Sindre (95) fotografert sammen med datteren Guro Waksvik i Alfaz del Pi i mai i fjor. Foto: Annerut Joner

Debattinnlegg

 • Eli Karin Fosse
  Direktør, Helse og velferd, Stavanger kommune

Begge påstander er i beste fall misvisende. Stavanger kommune har ikke realitetsbehandlet en søknad om sykehjemsplass fra 95-åringen som er bosatt i Spania. Det kan først skje når hun er kommet til Stavanger. Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen.

Forelå ikke legeopplysninger

Stavanger kommune kan foreta en foreløpig vurdering av behovene til søkere utenfra basert på oppdaterte helseopplysninger fra lege og ev. annet helsepersonell. I dette tilfellet forelå ikke legeopplysninger, og den foreløpige vurderingen ga ikke grunnlag for å konkludere om hun fyller vilkårene for sykehjemsplass. En endelig saksbehandling vil bli gjort når hun er på plass i Stavanger. Hun vil uansett bli ivaretatt og få nødvendige helse- og omsorgstjenester fra det tidspunktet hun kommer til Stavanger.

Rutinen for alle som søker sykehjemsplass i Stavanger, er at helse- og velferdskontoret foretar en vurdering av den som søker, og av vedkommendes hjelpebehov. Opplysninger innhentes hos fastlege, og ved hjemmebesøk blir søkernes helsetilstand, hjelpebehov og funksjonsnivå observert.

Dette er vurderinger vi i Stavanger kommune må gjøre selv, vi kan ikke basere oss på vurderinger som er gjort av helsepersonell i andre land der de kanskje har andre kriterier for å innvilge sykehjemsplass. I Stavanger er vi også forpliktet til å se vurderingen opp mot vår satsing Leve hele livet som handler om å dreie omsorgstilbudet fra sykehjemsplasser til tjenester i hjemmet.

Sørge for lik behandling

Det er ikke vanskelig å forstå at situasjonen er krevende for en familie som har et eldre familiemedlem boende på sykehjem i Spania. Samtidig må vi i Stavanger kommune sikre at de som søker helse- og omsorgstjenester hos oss, får lik behandling. Derfor kan vi ikke «fjernbehandle» søknader basert på vurderinger gjort i andre land. Men en søknad om sykehjemsplass vil bli behandlet på samme måte som alle andre søknader om sykehjemsplass fra innbyggere i Stavanger kommune når 95-åringen er kommet til Stavanger.

Publisert:

Les også

 1. Inga (95) sitter isolert på sykehjem i Spania med demens, får ikke sykehjemsplass i Stavanger

 2. Vil at formannskapet skal gi Inga (95) sykehjemsplass

Mest lest akkurat nå

 1. Erna hasteinnkaller til pressekonferanse klokka 14 onsdag

 2. – Vi trodde denne sommeren skulle bli dårlig, men den går veldig bra

 3. Ingen foreldre får følge førsteklassinger inn i klasserommet første skoledag i Stavanger

 4. Nå er Domkirken gjerdet inne - se bildene her

 5. Visepresident, hvem?

 6. Ektemannen Artur leter på 11. dagen etter sin kone, Elżbieta

 1. Debatt
 2. Sykehjem
 3. Eldreomsorg
 4. Stavanger