Noen må stanse raseringen av skolebarns personvern

SKOLE: Med Læringsmiljøsenteret som støttespiller avskaffer norske skoleeiere personvernet og rettssikkerheten for barn. Det er på tide å si stopp.

Eleevundersøkelsen Spekter, der elever anonymt skal oppgi navn på medelever som mobber eller bråker, er unødvendig. Dette har oppegående lærere oversikt over.
  • Arvid Berentsen
    Arvid Berentsen
    Foreldretillitsvalgt i grunnskolen og advokat
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Hvem i klassen bråker i timene?», «Hvem i klassen mobber andre?», «Hvem i klassen er det som bestemmer mest» og «Hvem i klassen mobber andre digitalt?». Dette er noen av spørsmålene norske elever bes besvare under fullt navn i elevundersøkelsen Spekter. Elevene spørres også om de selv blir mobbet – og hvor ofte de bråker i timene.

Svært mange voksne ville nok ikke engang tenkt tanken å besvare slike spørsmål om våre kolleger dersom arbeidsgiveren kom trekkende med en slik undersøkelse. Men å pålegge barn å gi slike svar – som så skal analyseres, lagres og brukes – betraktes av mange skoleeiere som «helt innafor».

Undersøkelsen, som er utformet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger, har vært meget kontroversiell. Rektorer har vært meget positive til å få et slikt verktøy lagt i sine hender, mens Datatilsynet som personvernmyndighet på ingen måte har delt begeistringen. Likevel har undersøkelsen i altfor stor grad «gått under radaren» hos mediene – og uten debatt fått bli implementert som en del av «årshjulet» ved altfor mange skoler.

Lovligheten er tvilsom

Hvorvidt undersøkelsen i det hele tatt er lovlig, er langt på vei et uavklart spørsmål. Denne typen kartlegging av personopplysninger kan i teorien tenkes tillatt etter EUs personvernforordning (GDPR), artikkel 6 første ledd bokstav c, fordi den er «nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse», – eller bokstav b fordi den er «nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse». Jeg har ennå til gode å se en brukbar argumentasjon for at en slik massiv tilsidesettelse av personvern og rettssikkerhet som undersøkelsen innebærer, er nødvendig for å ivareta noen av disse formålene. Det gjelder særlig i tilfeller hvor undersøkelsen brukes rutinemessig. Lovlighet kan også baseres på samtykke, men da gjelder strenge krav som ofte ikke vil bli etterlevd i praksis.

Flere av spørsmålene i Spekter er naturligvis fullstendig unødvendige overhodet å stille elevene. Hvem som bråker i timene, bør en oppegående lærer eksempelvis få med seg egenhendig – man trenger ikke spørre etter elevenes oppfatninger om dette.

Fare for misbruk

Spørsmålene om hvem som bråker og mobber, inviterer respondentene til å komme med ubegrunnede og udokumenterte beskyldninger. Dette svekker rettssikkerheten til dem som utpekes, og det hører ikke hjemme i en rettsstat. Faren er åpenbar for at respondentene vil beskylde dem som det, basert på skjulte maktstrukturer og popularitetsbarometre, er «ufarlig» å utpeke, mens elever sommange av ulike årsaker ønsker å «holde seg inne med», kanskje ufortjent «går fri».

Kontaktlærere og sosiallærere har mange andre og mindre inngripende metoder enn Spekter for å holde seg oppdatert om mobbing, læringsmiljø, arbeidsro og trivsel. Selv om Spekter i enkelte tilfeller kan gi skoleeierne enkelte opplysninger de ikke visste om fra før, er dette ikke en tilstrekkelig begrunnelse for å frarøve elevene ethvert personvern. Det foreligger ingen empiriske beviser, ikke engang holdepunkter, for at det står bedre til med læringsmiljø, arbeidsro og antimobbearbeid ved de skolene som bruker Spekter enn ved de som ikke gjør det.

Foreldre, stå opp for barna deres!

Gjennom elevundersøkelsen Spekter frarøves elevene personvern, rettssikkerhet og integritet for at skoleeierne i høyden skal oppnå en udokumentert og beskjeden gevinst. Denne avskaffelsen av personvern for barn må stanses. Enhver foresatt som spørres om samtykke til at hens håpefulle skal delta i Spekter, anbefales å stå opp for barnets personvern og rettssikkerhet og reservere seg mot at barnet deltar.

Les også

Debatt: «Problembarna sett med problematisk forskning»

Les også

Debatt: «Innsats i barnehagene er god forebygging»


Publisert: