• «Stavanger KrF har i sitt program for neste periode vedteke at vi ønske ein lågare betaling for SFO og søskenmoderasjon, nettopp fordi det skal vere mogleg å velje, også å ha borna i SFO», skriv Anne Kristin Bruns. Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Familiepolitikk – gjeld valfridomen for alle?

DEBATT: Utelèt vi dei «fattigaste» når vi tenker at «alle» kan jo velje friskule for barna sine, alle kan velje SFO eller fritidsaktivitetar?