• – Den samlede forskningen viser at strålingen ikke er skadelig for helsa vår, så lenge den er under grenseverdiene. Dette synet støttes av EUs vitenskapelige komité, skriver Lars Klæboe. Illustrasjonsbilde/Scanpix

Ingen grunn til frykt for stråling i skolen

DEBATT: Vår klare anbefaling er at folk ikke trenger å bekymre seg for strålingen fra den trådløse teknologien.