Ikke la Putin få rett om 5G og elektromagnetisk stråling!

KRONIKK: Er det tilfeldig at Russlands president ikke har sin egen mobiltelefon?

Trylleordet «tingenes internett» betyr at alt skal være trådløst! Biologisk sett er verken menneskene eller naturen rustet til å tåle all den elektromagnetiske strålingen vi i økende grad utsettes for, argumenterer biolog Iver Mysterud og telekomekspert Einar Flydal.

Debattinnlegg

 • Iver Mysterud
  Dr.philos. i biologi
 • Einar Flydal
  Statsviter cand.polit. og master i telekomstrategi og teknologiledelse
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Menneskeheten har de siste to hundre årene tatt i bruk og gjort seg avhengig av stadig mer elektrisitet, og de siste tiårene har trådløs informasjonsteknologi nærmest eksplodert. Alle er enige om at dette medfører mye positivt for samfunnsutviklingen og våre daglige liv, men få er klar over at også denne medaljen har en bakside. Har Vladimir Putin skjønt noe om dette som de fleste i vårt samfunn ikke engang har hørt om?

Stadig mer kunnskap om stråling

Det er gjennomført omfattende forskning de siste tiårene som finner negative helse- og miljøvirkninger fra radiobølget stråling og fra elektriske felt rundt strømnett ved styrker langt under de grenseverdiene myndighetene har satt. WHO har således klassifisert begge deler som «mulig kreftfremkallende for mennesker». En rekke leger og forskere har gjentatte ganger forsøkt å rope «varsku her!» og gjøre samfunnet oppmerksom på dette. De har i det store og hele talt for døve ører. Temaet er med få unntak helt fraværende i våre ledende medier – fjernsyn, radio og aviser. Like fullt har enkelte land tatt konsekvensen og satt grenseverdier i henhold til forskningsresultatene. I Russland er grenseverdiene rundt en hundredel av i Norge.

Mye tyder på at slik såkalt «ikke-ioniserende» stråling er en overordnet stressfaktor – en miljøstressor – bak mye av det vi nå sliter med av kroniske sykdommer. Dette er altså ikke den eneste faktoren, men den kan være viktig, kanskje den viktigste. Den påvirker også alt liv – inkludert dyre- og plantelivet.

Mobilstråling og annen stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr ligger i et frekvensområde (rundt 1 GHz) som har økt i styrke til å bli rundt 10¹⁸ ganger sterkere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen. Den strålingen vi selv skaper er dessuten polarisert, noe som gjør at vi tåler den langt dårligere. Strålingen fra ulike former for kommunikasjonsutstyr – sivilt som militært – skaper et nytt fysisk miljø som levende organismer ikke er utviklet for å tåle. De reagerer med et bredt spekter «diffuse» symptomer.

Eksponeringen fra slik stråling er nå i ferd med å komme helt ut av kontroll. Trylleordet tingenes internett betyr at alt skal være trådløst! Få hører på hva uavhengige fagfolk påviser av skadevirkninger og forsøker å nå ut til allmennheten med. Våre strålevernmyndigheter er på finurlig vis frikoblet fra den medisinske kompetansen på feltet, og lytter til næringens konsulenter og «tobakksforskere», ikke til den uavhengige forskningen.

Les også

Telia vil holde oppe investeringsfarten i Norge: Lover 5G før sommeren

5G-nettet

Det trådløse 5G-nettet som nå rulles ut, er ikke testet ut. Men det inneholder teknologier med fysiske egenskaper som gang på gang er påvist å gi skader, blant annet immunsvikt. Vi ser det nå i USA, der dødshyppigheten av covid-19 er markant høyere i delstater der 5G er installert. 5G kan dermed ta vår tids kanskje viktigste og mest dramatiske miljø- og helsebelastning opp til et nytt nivå. Global oppvarming, luftforurensning og andre miljøgifter kan fort bli «danket ut» fra sine førsteplasser. Vi er alle er i ferd med å bli ofre for verdens største eksperiment – uten kontrollgruppe. Menneskeheten blindes fra å finne ut av virkningen. Det er særdeles alvorlig.

I Norge og andre vestlige land har debatten rundt 5G dreid seg om hvor fort det kan bygges, og om kinesiske Huawei er til å stole på. Diskusjonen om hva strålingen fra et stadig større 5G-nett kan medføre, mangler. Det er kun begeistringen over mer fart og kapasitet og behovet for selvkjørende biler og et IKT-drevet «grønt skifte» som, med få unntak, er å finne i mediene. Aftenbladet representerer her et klart unntak, blant annet gjennom en artikkelserie om 5G, der flere artikler problematiserer både teknologien, personvernet og spillet om grenseverdiene.

Strålingen fra 5G-nettet vil komme i tillegg til stråling fra alle andre trådløse kommunikasjonssystemer. 5G vil gradvis ta i bruk langt høyere frekvenser for å kunne øke pulsingen – de brå «signalskurene» som sender innholdet over lufta. Pulsingen – som radiofolk kaller amplitudemodulering – er enda en faktor med skadevirkninger som er vel kjent og etablert, men som maktgruppen «det ekom-industrielle kompleks» ikke nevner og neppe har satt seg inn i, – men som EUs utredningsenhet advarer mot.

Les også

Faktisk.no: Dette er konspirasjonsteoriene om 5G

Noen reagerer

Russlands president Vladimir Putin foretrekker fasttelefon.

De påregnelige konsekvensene er dramatiske. La oss ta et konkret eksempel: «Alle» er i dag opptatt av at befolkningens fruktbarhet blir stadig dårligere. Det er trolig en rekke medvirkende årsaker til dette (deriblant miljøgifter), men hvor mange menn går ikke med nettbrettet på fanget eller med mobiltelefonen i lomma? Det er aldri fremme i debatten at det har en godt dokumentert, sterk effekt som er billig å undersøke og verifisert i en rekke forsøk. Putin er ett av unntakene. Han begrenser trådløse samtaler til et minimum og har ikke egen mobiltelefon.

Kloden rundt er det nå stadig markeringer mot utbyggingen av 5G-nett. Flere land og hundrevis av byer har stanset videre utrulling inntil det foreligger grundige, uavhengige helsetester. Det skjer i New York, Nigeria, Italia og Belgia. For stadig flere skjønner det våre strålevernmyndigheter og politikerne ikke har skjønt: Når det pekes på at økt satsing på ubeskyttet strøm og stråling er problematisk, bygger det på solid kunnskap.

Les også

Fylkesordføreren etterlyser føre-var-prinsipp for 5G

Skjønt Putin har for lengst skjønt det. I en forelesning han holdt for den russiske nasjonalforsamlingen for flere år siden, sa han følgende (se side 63): «Vi trenger ikke å ga til krig mot USA. USA utfører kollektivt selvmord ved den måten de bruker elektrisitet på. Vi behøver bare å vente til de alle sammen er lagt inn på psykiatrisk sykehus.»

Putin har trolig en grundig forståelse av de nevropsykologiske virkningene av elektromagnetisk påvirkning: Han var leder for datidens hemmelige politi, KGB, da en rekke studier om stråleskader ble gjort i Sovjetunionen.

Vi kan ikke risikere å la Putin få rett. Det er på tide å sette helseeffekter av elektromagnetiske felter og trådløs kommunikasjon på sakskartet. Det er vanskelig, men nødvendig. Både for oss selv og for kommende generasjoner.

Publisert:

5G - det nye mobilnettet

 1. – Konspiratorisk pølsevev, tilfeldige data og verdens kanskje mest upålitelige kilder

 2. – Hvorfor Putin ikke har egen mobil­telefon? Han kjenner de nevro­psykologiske effektene av elektro­magnetisk stråling

 3. – Troll og blindpassasjerer i samfunnsdebatten

 4. – Hvorfor slår ikke mediene stort opp at medisiner anses å være tredje største dødsårsak?

 5. Etterlyser føre-var-prinsipp for 5G

 6. Norske skoler satser trådløst, mens franske skoler skal skru av

 1. 5G - det nye mobilnettet
 2. 5G
 3. Vladimir Putin
 4. Trådløs teknologi
 5. Stråling