• Styringsgruppen for bymiljøpakken. Stanley Wirak (Sandnes Ap) til høyre. Fredrik Refvem

Spill for galleriet fra Sandnes Ap

BOMPENGER: Å snu innkrevingsretningen på Bybrua skal ikke vedtas den 19.august. Det er nesten fire år siden vi i Stavanger bystyre vedtok dette. Da bad vi fylkestinget om å få gjort dette som en mindre justering i bompengepakken.