Uheldig at regjeringen fjerner ordningen med lærerspesialister

DEBATT: I flere år har det vært en stor utfordring å beholde utdannede lærere i skolen. Vi trenger å sikre at de får utvikle sin kompetanse, og at de ønsker å bli i skolen.

Det har ikke kommet noen ny ordning som erstatter lærerspesialistordning. Det gjør at flere tusen lærere nå opplever at en attraktiv ordning faller bort, og elevene vil gå glipp av viktig utviklings- og kvalitetshevingsarbeid i skolen.

Debattinnlegg

 • Kjartan Alexander Lunde
  Leder av Rogaland Venstre
Publisert: Publisert:

Dessverre vedtok Ap, Sp og SV i statsbudsjettet før jul å fjerne muligheten til å bli såkalt lærerspesialist. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes mestring og læringsglede. Derfor prioriterte Venstre og den tidligere blågrønne regjeringen kompetanseheving og nye karriereveier for lærere høyt. Dette har vært en viktig satsing for å gjøre skolen til en attraktiv arbeidsplass, styrke arbeidet med tidlig innsats og heve kvaliteten på undervisningen. Karriereveien som lærerspesialist skal være rettet mot å oppleve mulighet for utvikling i undervisningsstillinger, og ikke mot rekruttering til administrative stillinger.

I den videregående skolen i Rogaland hadde vi mål om at alle skoler skulle ha minst to profesjonsutviklere. Fra 2018 og frem til ut 2021 fikk den videregående skolen i Rogaland tildelt 37 lærerspesialister fordelt på 19 skoler. I tillegg er det et hundretalls lærerspesialister i grunnskolene i Rogaland.

Godt utbytte

Ordningen med lærerspesialister har blitt evaluert i flere faser av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Både delrapporten og sluttrapporten peker på at utdanningen gir godt utbytte, og at spennende oppgaver, ønske om påfyll, faglig utvikling og nye utfordringer gjør at ordningen er motiverende og attraktiv for lærerne.

I Ap, Sp og SV sitt budsjettforlik fjernes tilskuddene til lærerspesialister i skolen fullt og helt fra skoleåret 2022–2023. Budsjettforliket ble lagt frem før den faglige sluttevaluering av ordningen ble offentliggjort. Dette har blitt møtt av en rekke kritiske røster. Både lærerspesialistene selv, lærerspesialistutdanningene og partene i skolesektoren har reagert. Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet har støttet ordningen, og leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, har uttalt at å fjerne ordningen over natta skaper uforutsigbarhet for alle involverte og en økonomisk svekkelse av sektoren.

Mindre attraktivt

Det har ikke kommet noen ny ordning som erstatning. Det gjør at flere tusen lærere nå opplever at en attraktiv ordning faller bort, og elevene vil gå glipp av viktig utviklings- og kvalitetshevingsarbeid. Det tar tid å utvikle og innfase nye ordninger. Ap, Sp og SV sin beslutning bremser nå utviklingsarbeidet i skolen og gjør det mindre attraktivt for gode lærere å fortsette å undervise. Venstre mener derfor det haster at regjeringen legger fram en ny ordning med karriereveier for lærere.

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Etter- og videreutdanning
 3. Rogaland
 4. Fjerne
 5. skole

Mest lest akkurat nå

 1. Viking sjokkerte i Roma­nia etter mareritt­start: – Jeg er utrolig stolt

 2. Overlegent EM-gull til Jakob Inge­brigtsen: – Klarer ikke glede meg lenge over gullene

 3. Påkjørt bakfra på Madla­veien

 4. Avbrøt parti­lederne – her føres demon­strantene ut av politiet

 5. Stenger rund­kjøring på Forus i over tre år: – Å reise kollek­tivt kan være et alternativ

 6. Brann­stasjonen på Stor­haug har fått sitt navn