Hev blikket i Sirdal

Villrein i Njardarheim, et 810 kvadratkilometer stort fjellområde mellom Setesdal, Sirdal og Ryfylke.

Debattinnlegg

 • Johan Fredrik Dahle
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Det er viktig med engasjement rundt videre hyttebyggingen i Sirdal, og argumenter fra Aftenbladets artikler om at hyttene kryper nærmere og nærmere villreinens leveområder er relevant og viktig. Over år er det skjedd en vesentlig økning i menneskelig tilstedeværelse, og det utfordrer sårbar natur.

Villreinen er imidlertid én av flere problemstillinger knyttet til videre utbyggingen av hytter i Sirdal, og etter mitt skjønn er manglende helhetstenkning en hovedutfordring. I dag er det store lappeteppet av arealbeslag i ferd med å vokse seg sammen, og naturlige traseer inn i fjellet blir borte. Det nye hyttefeltet som planlegges i Kinnakroken er intet unntak og vil høyst sannsynlig privatisere nok en naturlig innfallsport til Njardarheimen for fotturister og skigåere.

Min oppfordring til kommunens videre arbeid med arealplaner og byggesaker er at tiden er overmoden for å heve blikket, prioritere hensyn og ta stilling til veivalg for hvordan hyttebygging, infrastruktur, bruk av natur i kombinasjon med vern skal virke sammen. Enkeltstående vedtak kan fremstå fornuftige – i sum blir de et problem som ikke lar seg reversere.
Det er ingen enkel oppgave å skissere løsninger, men jeg vil friste meg til å nevne ett sentralt område der kommunen kan gjøre en forskjell. Et velfungerende og godt utbygd løypenett er noe alle hytteeiere etterspør, og gjennom god samhandling med vernemyndigheter og grunneiere burde det ligge til rette for å kanalisere hovedtyngden av turgåere til hensiktsmessige og mindre sårbare områder.

Den oppgaven kan bare løses gjennom kommunale vedtak og tiltak, slik at alle grunneiere blir en del av samhandlingen og helhetstenkningen på vegne av fellesskapet.

Publisert:
 1. Sirdal
 2. Natur

Mest lest akkurat nå

 1. Henter tidligere Viking-spiller

 2. Politiet fant 31 stjålne sykler hjemme hos Sola-kvinne

 3. Stavanger-rektor: – Ja, jeg støtter lærer­ne

 4. Jakob Ingebrigtsen overraska etter VM-løpa: – Det som er sjarmen med å vere i form

 5. Togene går som nor­malt etter stans mellom Stav­anger og Gand­dal

 6. Mytene lever i Stavanger-regionen. Er det på tide å kvitte seg med dem?