Psykisk helse­vern og rus­omsorg må styr­kes

Psykisk helse få styrkes, mener innsenderen.
  • Geir Ove Hagen
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringen vil kutte og avvikle støtten til private aktører som driver innen psykisk helsehjelp og rusomsorg. Dette fører til et dårligere tilbud og lengre ventetid. Det blir nå færre behandlingstilbud for de som trenger det. Faren er at også lavterskeltilbudet nå vil bli svekket. Det er utrolig trist at Ap/Sp-regjeringen reverserer fritt behandlingsvalg.

Vi trenger derimot en kraftig styrking av psykisk helsehjelp og rusomsorg. Fremskrittspartiet har i alle år vært en pådriver for å øke bevilgningene både nasjonalt og kommunalt. Fremskrittspartiet jobber for at tilbudet innen psykisk helse og rusomsorg må styrkes. Forebygging og tidlig innsats er svært viktig for å lykkes. Jeg mener enkeltindivider i større grad må bli sett og lyttet til, noe som vil krever økte ressurser og mer penger.

Pårørende er en stor ressurs også innen psykisk helsehjelp og rusomsorg. Uten dem er det mange som ikke vil klare seg. Pårørende skal ha en stor takk og ære for sitt arbeid. Jeg tenker på pårørende som sliter, og vil slite, i flere år med sine kjære som trenger hjelp. Jeg vet at mange pårørende stanger hodet i veggen, dag etter dag. Dette fører til at de blir utmattet og i verste tilfeller selv påføres psykisk lidelser. Det er derfor viktig å ta vare på og støtte pårørende som står i stormen.

Det går knapt en dag uten at vi hører om økning i prisene på strøm, mat, drivstoff og rente. Det som ikke vektlegges, er hvordan dette påvirker folks helse. Det kan fort bli en flom av psykisk syke og flere rusavhengige av slike belastninger.

Jeg mener derfor det er viktig å styrke psykisk helsehjelp og rusomsorg. Fastlegeordningen må også styrkes umiddelbart. Det må gjøres nå, før det er for sent. Fastlegen er ofte den første fagperson en pasient med psykiske problemer eller ruslidelser møter før han eller hun kan bli overført til spesialhelsetjenesten.

Da Unicare på Fanafjellet Bergen ble nedlagt i år forsvant 29 sengeposter. Hovedgrunnen til nedleggelsen var opphøret av fritt behandlingsvalg, ut fra regjeringens ønske om ikke å støtte private behandlings alternativ. Når kommer den neste nedleggelsen?

Jeg forstår at kommunene har et budsjett å forholde seg til og må prioritere etter beste evne, men det er her jeg mener at staten må komme med mer penger på feltet, slik at alle kommuner kan prioritere dette. Regjeringen må handle fort!

Er regjering og storting villig til å innse dette og vil dere prioritere psykisk helsehjelp og rusomsorg, eller vil dere bare følge nøye med fremover?

Publisert: