Graverende metode fra flertallspartiene for å få stengt Vågen

DEBATT: Hvorfor skal vi – uten å vurdere konsekvensene – vedta en stenging som bare hjelper noen ganske få skjenkesteder, og utsetter hele sentrum for betydelig omsetningstap?

– Flertallspartiene vedtok i kommunebudsjettet at Vågen skal stenges for biltrafikk fra første fredag i mai til andre søndag i september. De vedtok også at ordningen skal være permanent. De kaller det sommeridyll, skriver Ingebjørg S. Folgerø.
  • Ingebjørg S. Folgerø
    Ingebjørg S. Folgerø
    Kommunestyremedlem i Stavanger (H)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Så setter vi opp familiebudsjett. Mat, husleie, transport – og dessuten at ingen skal slippe strømpene på gulvet. Hva har det med budsjettet å gjøre, spør du. Spiller ingen rolle, sier budsjettsjefen, nå skal vi lage budsjett og strømpene skal vekk fra gulvet! Stueidyll, kaller vi det.

Nei, slikt skjer ikke i virkeligheten. Bare i politikken.

13. desember vedtok det sosialistiske flertallet i Stavanger (Ap, SV, Sp, FNB, MDG og Rødt) sitt budsjett for byen for de neste årene. Vi i Høyre med flere hadde et solid, gjennomtenkt alternativt budsjett – som ble nedstemt – men det er ikke poenget her.

Dette var bare en måte å omgå normal saksbehandling.

Veistenging i budsjettet

Flertallspartiene hadde nemlig lagt inn en veistenging (!) i budsjettet. Selve stengingen koster ikke penger for kommunen, slik budsjettposter ellers gjør. Nei: Dette var bare en måte å omgå normal saksbehandling. Veistengninger behandles i ett eller to formelle utvalg i kommunen, og før man beslutter noe, gjennomfører vi utredninger, konsekvensanalyser for beboere og næringsliv, vi får saksframlegg, ofte sender vi saken på høring til folk som berøres av en eventuell stengning.

Høres det tungvint ut? Kanskje, men det sikrer at vi ikke stemmer på vedtak uten at vi vet nok til å vurdere om fordelene er større enn ulempene. Veistengninger kan f.eks. ha stor betydning for firma i nærheten, fordi kundene kan få problemer med å komme fram. Derfor må de få uttale seg.

Denne veistengningen gjelder Vågen. Flertallspartiene vedtok – i kommunebudsjettet! – at Vågen skal stenges for biltrafikk fra første fredag i mai til andre søndag i september. De vedtok også at ordningen skal være permanent. De kaller det sommeridyll.

Droppet konsekvensanalyser

Dermed hoppet de bukk over all normal saksbehandling, droppet konsekvensanalyser og høringer, og nektet å høre på lederen i Stavanger Sentrum AS, som oppdaget saken og sendte kommunestyret et veldig tydelig protestskriv. «Vi mener det er et stort sjansespill for all næring i sentrum, da bortsett fra et fåtalls aktører i Vågen», sier hun.

Ja, mange synes det er hyggelig å sitte på kaien med en øl. Men hvorfor skal vi – uten å vurdere konsekvensene – vedta en stenging som bare hjelper noen ganske få skjenkesteder, og utsetter hele sentrum for betydelig omsetningstap? Og når jeg sier «noen ganske få», er det fordi to tredjedeler av utestedene på kaien driftes av bare to aktører, hvorav den ene er et stort, internasjonalt selskap. Jeg unner alle å tjene penger, bevares, men nettopp derfor synes jeg det er dypt urimelig å smelle til med en snikinnføring av et så viktig prinsipp – permanent! – i en sak som overhodet ikke omhandler veier, kaier, butikker, tjenesteyting, næringsliv – eller øl – overhodet.

Graverende

Dette er en graverende, respektløs og selvgod metode. Jeg håper at sentrums mange kunder og næringsdrivende merker seg hvilke partier som bare besluttet å stenge Vågen, helt uten saksbehandling, og uten å lytte til noen av dere.

Publisert: