Regjeringen utvikler verktøy for å håndtere utfordringene i byene

DEBATT: Norske byer opplever stor befolkningsvekst og er drivkraften i det grønne skiftet og digitaliseringen.

«Byene, spesielt storbyene, er spydspissen i digitaliseringen som pågår», skriver Jan Tore Sanner.

Debattinnlegg

 • Jan Tore Sanner
  Kommunal- og moderniseringsminister (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Stavanger Aftenblads sjefredaktør Lars Helle har et innlegg om bypolitikk i avisen 26. april. Som «byminister» setter jeg pris på hans engasjement for norske byer.

Men Helle gir inntrykk av at Norge ikke har en bypolitikk, og at dette visstnok er for å tekkes Senterpartiet. Jeg kan avkrefte begge deler. Og om det overhodet skulle være noen tvil: Jeg kan også forsikre Helle om at regjeringen ikke kommer til gå inn for dyrere drivstoff kun i byene, eller at det skal være ulike trafikkregler for folk i byer og folk i distriktene, slik Sp-representanter har tatt til orde for.

Bomskudd av Sp

I mange land spiller politiske krefter på større konflikter mellom by og bygd. I Norge ser åpenbart Sp seg tjent med å snakke distriktene ned og konflikten med byene opp. Det er et bomskudd. Det går bra i distriktene. Regjeringen vil heller styrke samspillet mellom by og distrikt. I vinter la vi frem stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter.

Selv om bypolitikk ikke alltid når avisenes førstesider, utvikler regjeringen verktøy for å håndtere utfordringene i byene. En av dem er behovet for mer miljøvennlig transport. Nå har vi slått sammen byutviklingsavtalene og bymiljøavtaler til det vi kaller byvekstavtaler. Selv om ordbruken kan virke pussig, er dette en viktig endring. I byvekstavtalene forplikter staten seg til å betale en stor andel av store samferdselsutbygginger i byene. Byene og fylkene må da stille opp med forpliktende bruk av arealer. Slik sikrer vi at bygging av infrastruktur som toglinjer og bybanestasjoner følges opp med boliger, arbeidsplasser og fritidstilbud der det investeres penger. Dette bidrar til at det økte behovet for transport kan dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Regjeringen vil være en god partner for byene.

Stavanger-området er sammen med Bergens-området først i løypa med slike avtaler. Flere byer skal komme inn i ordningen etter hvert.

Et annet viktig tiltak for storbyene er områdesatsingene. Her samarbeider staten og byene for å løfte byområder som har levekårsutfordringer, og gi menneskene som bor der flere muligheter. Dette hindrer for store forskjeller mellom ulike bydeler. Vi skal nå ha dialog med Stavanger om et mulig samarbeid.

Nest best i Europa

Byene, spesielt storbyene, er også spydspissen i digitaliseringen som pågår. Norge er blant landene som leder an, og er ifølge EUs nyeste rangering nest best i Europa, bare slått av Danmark. Men byene våre må bli bedre på start-ups. Det gir nye arbeidsplasser i en økonomi i rask endring.

Regjeringen gjennomfører en rekke tiltak for en mer balansert utvikling i boligmarkedet. Vi har forenklet plan- og bygningsloven og fjernet skattefordeler for sekundærboliger. Det har bidratt til at flere unge nå eier sin egen bolig enn tidligere. Boligbyggingen er nå på høyeste nivå på over 30 år. Det er god bypolitikk.

Byenes fremtid sikres ikke ved å gjøre bypolitikk til en smal sektor med en egen byminister. I stedet må vi tenke bredt, og sette byene i stand til å ta i bruk de kvalitetene og ressursene som finnes.

Les også

 1. Økland om byutvikling: Arbeid først!

 2. Det er Stavanger Ap som har tatt for lett på jobben med byutvikling

 3. Byutvikling i Stavanger er hestehandel

Publisert:
 1. Debatt
 2. Lars Helle
 3. Digitalisering
 4. Kollektivtransport
 5. Befolkningsvekst

Mest lest akkurat nå

 1. Smertene kan være sterkere enn ved fødsel. Emilie (24) får krampene daglig

 2. Berisha etter 14 års ventetid: – Kommer til å huske dette resten av livet

 3. Knut Arild Hareide flytter til Rogaland

 4. Erstatning for tapt barndom: Nesten alle får nei

 5. Fauci om omikronvarianten: Oppmuntrende funn om alvorlighetsgraden

 6. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt