«Skattelettelser kommer ikke de med minstepensjon tilgode»

Publisert: Publisert:

«Hvor ble det av bærekraften?» spør Svenn Manum. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Svenn Manum
Leder i Pensjonistforbundet Rogaland

Anniken Hauglie hadde 24. mai et tilsvar til mitt innlegg fra 20. mai vedrørende årets trygdeoppgjør.

Vi pensjonister er misfornøyd, og Pensjonistforbundet har meddelt sin bekymring for trygdeoppjøret 2017. Det fantes ingen vilje fra regjeringens side å benytte avtaleteksten innhold vedrørende særlige forhold på tross av TBUs (Teknisk beregningsutvalg) erkjennelse av at store deler av negativt etterslep fra 2016 til 2017 skyldes strukturelle endringer.

Vi pensjonister er misfornøyde.

Pensjonistforbundet påpeker det paradoksale at om løpende pensjon ville vært regulert på linje med lønnsvekst de siste tre årene hadde kostnadene til staten blitt vesentlig lavere enn hva de faktisk har blitt. Merkostnaden ved å regulere lik lønnsvekst ville vært ca. 6 milliarder, mens regjeringen selv poengterer at de gjennom skattelette etc. har tilført pensjonistene 7 milliarder på disse årene. Hvor ble det av bærekraften?

Les også

Regjeringen har styrket pensjonistenes økonomi med nesten sju milliarder kroner

Les også

Nekter å skrive under trygdeoppgjøret

Publisert: