Regjeringen bygger ned naturvernet

DEBATT: Regjeringen fører en bevisst politikk for å svekke våre faglige forvaltningsorganers innflytelse i natur- og miljøsaker.

Publisert: Publisert:

«Terje Søviknes, bildet, er den første statsråden som har gått til det skritt å overstyre NVE, sin egen faginstans», skriver Sveinulf Vågene. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

  • Sveinulf Vågene
    Geofysiker, La Naturen Leve
  1. Leserne mener
Denne artikkelen er over to år gammel

Statsråd Jan Tore Sanner avviser 31. august i tilsvar til mitt innlegg 28. august at hans brev til Fylkesmennene (FM) om innsigelser direkte forårsaker reduksjon av FMs myndighet i vindkraftsaker. Hvorvidt Sanners føringer har direkte eller indirekte virkning er imidlertid lite interessant når de resulterer i at FMs autoritet som kontrollinstans svekkes også for vindkraft.

Presset har økt kraftig

Presset på våre faginstitusjoner som skal ivareta natur- og miljøvern har økt kraftig den senere tid. Allerede i 2013 sa Riksantikvaren seg lei og trakk seg fra konfliktvurdering av vindkraftsaker etter å ha gitt høringsinnspill i årevis uten å bli hørt av OED/NVE.

Ansvaret for degraderingen av forvaltningen innen vindkraften ligger selvfølgelig hos statsråd Søviknes i OED.

INON (Inngrepsfrie Naturområder i Norge) er Miljødirektoratets landsdekkende redskap for kartlegging og kunnskap om naturens grad av inngrep. INON har imidlertid hos de blå-blå blitt et fyord som ikke skal nevnes i arealsaker – aller minst i vindkraftsaker. Ser regjeringen, med Jan Tore Sanner og Terje Søviknes i spissen, på kunnskap om de naturarealer de skal forbruke som kun en plage og et hinder for deres ambisjoner?

Ansvaret for degraderingen av forvaltningen innen vindkraften ligger selvfølgelig hos statsråd Søviknes i OED, som i kraft av øverste instans i vindsaker blir enerådende. I fred og ro, og uten konsekvens, kan OED ignorere alle andre forvaltningsinstanser. Det er noe Frp’s Søviknes som synes å se seg selv som kraftbransjens løpegutt, hyppig benytter seg av.

Et ferskt eksempel er Søviknes ja til Bremangerlandet Vindkraftverk. Her sa NVE nei grunnet natur/landskapshensyn og totalbelastningen med to andre vindkraftverk i kommunen. Vedtaket ble påklaget og etter heftig påvirkning fra bl.a. NORWEA, vindkraftbransjens lobbyorganisasjon, reverserte Søviknes nylig med et pennestrøk NVEs nei og sa ja.

Dette trass i at Fylkesmannen på befaringsmøte med OED i 2016 presenterte nye data som viste at kraftverket vil bli liggende midt i fugletrekket langs kysten – trekkfuglenes riksvei en. Det vil således bli betydelig mer miljøskadelig enn NVE visste da de sa nei i 2015.

På Sandnes vindkraftverk har Søviknes sendt NVEs nei tilbake til dem med utilslørt beskjed om å reversere vedtaket. Søviknes er den første statsråden som har gått til det skritt å overstyre NVE, sin egen faginstans, nei-vedtak i vindsaker. NVE, som har gitt 100 vindkonsesjoner, kan neppe sies å ha vært restriktive med sitt ja.

Motarbeider og ignorerer

Dette er bare noen få eksempler som illustrerer hvordan regjeringen motarbeider og ignorerer de institusjoner som er etablert for å ivareta vår felles natur og kulturarv. Det er fremtidige generasjoner som skal betale prisen for Søviknes’ enøyde verdioppfatning. Det ser ut som kun øyeblikkets økonomiske fordel til noen ganske få begunstigede i kraftbransjen betyr noe når det gjelder rovdrift på vår natur til industriformål.

Publisert: