Utredning av trasé for Bussvei må igangsettes straks

DEBATT: Tilgjengelighet er den viktigste forutsetning for vekst i en hver by, og opplegg for løsning velger vi i all hovedsak lokalt.

Publisert: Publisert:

«Planens målsetting er nullvekst i bruk av privatbil. Konkurransedyktig kollektivtransport er da et ’must’«, skriver Nils Jacobsen og Per Th. Grimnes. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Debatt
 • Nils Jacobsen
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
 • Per Th. Grimnes
  Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Notat om kommunedelplan for Stavanger sentrum, administrasjonen har sammenfattet et planforslag og ønsker dette sendt på 3. gangs høring. Vi var til stede da Næringsforeningen drøftet dette planforslaget 10. sept. Vi har fulgt planprosessen og uttalt oss til planprogrammet og senere ved 1. og 2. gangs høring. Planen er særdeles viktig for Stavanger. Her følger noen hovedpunkt i hva vi har påpekt.

Planen er primært konsentrert om å finne plass til ny bebyggelse. Næringslivet har «heiet» dette fram.

En god plan er en realistisk plan

Vi har ment at planens mål om doblet aktivitet i sentrum, med krav om m.a. 3200 nye p-plasser, ikke er fulgt opp med infrastruktur som kan ta hånd om et formidabelt økt transportbehov.

Vi har også påpekt at markedsmessig grunnlag for å doble aktiviteten ikke er sannsynliggjort, og etter vår mening overhode ikke til stede.

Vi gir derfor vår støtte til det nedjusterte planforslaget som administrasjonen vil sende på høring. Dette forslaget er noenlunde konsistent, og framstår som langt mer realistisk enn tidligere forslag.

Les også

Utredning av trasé for Bussvei må igangsettes straks

Les også

Sentrum må gjøres tilgjengelig

Les også

Byvekstavtalen: - En trist dag

Ensidig fokus på ny bebyggelse

Sentrum utfordres av bydelssentrene og særlig kjøpesentre, som Kilden og Kvadrat. Det er organisering, samordning og aktiv markedsføring som skiller kjøpesentre fra de historiske sentrene. Sentrumsplanen er for lite opptatt av dette. Planen er primært konsentrert om å finne plass til ny bebyggelse. Næringslivet har «heiet» dette fram.

Regionsenter

Vi har framholdt at Stavanger sentrum som regionsenter, bare kan lykkes ved å satse på mangfold og kvalitet, ikke primært ved å være størst på handel og ledende med hensyn til arbeidsplasser.

Vi mener at Stavanger sentrum allerede framstår som et rimelig velutstyrt regionsenter. Utviklingspotensialet i det nedjusterte planforslaget er mer enn tilstrekkelig til å fange opp den utviklingen som det realistisk kan regnes med i overskuelig framtid.

Vi har lenge etterlyst konsept for hvorledes Bussveien møter sentrum.

Tilgjengelighet

Planens målsetting er nullvekst i bruk av privatbil. Konkurransedyktig kollektivtransport er da et «must». God kollektivtransport stimulerer vekst og nyetableringer, referanse: Jåttåvågen.

Vi har lenge etterlyst konsept for hvorledes Bussveien møter sentrum. Så langt jobbes det med å presse Bussveiene inn på en allerede overbelastet Jernbanevei. En slik løsning er langt fra optimal, i forhold til vårt historiske senter og enda verre i forhold til en eventuell utbygging ved Holmen. Kolumbus anbefaler Bussveien ført fram til Torget, Haakon VII´s gt., Domkirkeplassen og Obstfelders plass. Mer enn noe annet vil det gi sentrum et løft, mener vi.

Derfor ber vi om at forholdet utredes og får en avklaring i planen. Dersom dette tidsmessig er vanskelig, kan planen stille krav om at en slik utredning finner sted før det tas stilling til trasé for Bussveien i sentrum.

Anbefaling

Medvirkning i planprosesser er politisk ønsket og instituert i lovverket. Hensikten med høring er at det skal bidra til en bedre plan. Det er derfor gjort justeringer i planen etter forrige høring. Byggepotensialet er noe nedjustert. Vi anbefaler at dette planforslaget nå legges ut for høring. Samtidig anbefaler vi at en seriøs utredning av trasé for Bussvei i sentrum, straks igangsettes. Tilgjengelighet er den viktigste forutsetning for vekst i en hver by og opplegg for løsning velger vi i all hovedsak lokalt, mens andre forhold som oljepris, krig og fred ligger utenfor vår kontroll.

Publisert:

Les også

 1. Hold hodet kaldt

 2. Planlegger Bussvei i Jernbaneveien

 3. Solvik-Olsen nøler med å signere byvekstavtalen

 4. Slakter forslag om bussvei forbi Domkirken

Mest lest akkurat nå

 1. Saudabu blir ny toppsjef i Equinor: - Det blir bra med en ingeniør

 2. Venter «graverende rapport» etter konsert i Egersund

 3. Re-Naa og Rosehagen jubler: Oppturer for restauranter i Rogaland, men ikke for alle

 4. To nye smitte­tilfeller i Stavanger

 5. FHI vil stille klare krav til hjemmesydde munnbind

 6. Torsteinbø tok på seg skylden i garderoben

 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Stavanger sentrum
 4. Domkirkeplassen
 5. Kollektivtransport