Kvalitet i barnehagen – vet politikerne hva det er?

DEBATT: Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen.

«Det må investeres i barnehagene, ikke kuttes», skriver Elisabeth Wetteland. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

 • Elisabeth Wetteland
  Elisabeth Wetteland
  På vegne av FAU ved Gautesete barnehage
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Et endelig forslag fra Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vedtar at det skal legges ned en avdeling i hver av følgende barnehager: Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget og Gautesete. I tillegg vil de samle driften av disse seks barnehagene: Gautesete, Djupamyrå, Soria Moria, Ulsberget, Mariamarka og Bamsefaret i to virksomheter.

Les også

Her er den endelige kuttlista

Les også

Vil vurdere avdelingskutt i disse ni barnehagene

Hvis begrunnelsen til politikerne er å øke kompetansen og kvaliteten i barnehagene, kan man sette spørsmålstegn til deres forståelse og kunnskap på hva som kjennetegner kvalitetssikring og kvalitetsvurdering av barnehagene, samt mangler et oppdatert perspektiv på barnehagens sterke posisjon som utdanningsinstitusjon og betydning i barns liv.

Offentlig anliggende

Barnehagene får stadig tidligere innflytelse på barns liv, noe som tilsier at barnas utvikling og oppvekst i høy grad er et offentlig anliggende. Flere internasjonale forskningsstudier peker på at barn som har gått i barnehager av høy kvalitet, klarer seg bedre i skolen, både sosialt og faglig, og at barnehagen har positiv effekt på barns livskvalitet i voksen alder. Videre tyder Skandinavisk forskning på at god kontakt og en god relasjon til både barn og foreldre, er viktig, samt at en sterk ledelse er nødvendig, «dvs. en ledelse som er tydelig og som gir veiledning og fastsetter rammer» (Sommersel, Vestergaard og Larsen, 2013).

Les også

Her er barnehagekuttlista

Les også

Kvaleberg kjemper for barnehagen sin

Å kutte ned antall styrere, samt lederstillinger og samle drift av seks barnehager i to virksomheter, er et tydelig grep i motsatt retning av å sikre kvalitet i barnehagene, sikre gode relasjoner mellom barna, foreldre, ansatte og barnhagen, samt skape en hensiktsmessig balanse mellom strategi/ administrasjon og faglighet/pedagogisk praksis.

Synlige og tydelige

I dag opplever foreldre, ansatte og barn en trygg, kontinuerlig, tett og god relasjon med Gautesete barnehages ledelse. De er til stede, synlige og tydelige. De kjenner oss foreldre, alle barna, søsken og de ansatte. De er aktivt involvert i barnehage hverdagen, de er oppdaterte og engasjerte i det som skjer daglig. Det er ikke tvil om at dette sikrer en trygghet, profesjonalitet og et faglig miljø som virker markant inn på den kvaliteten og verdien barnehagen gir våre barn hver dag.

Les også

Barnehageledere: - legg heller ned barnehager enn enkelte avdelinger

Les også

Barnehageansatte får score på hvordan de snakker med barna

Det råder liten tvil om at ved foreslått vedtak vil våre barn, oss foreldre og de ansatte miste denne gode relasjonen med barnhagens ledelse. Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen.

Det er en skremmende vending, som definitivt vil ha negativ konsekvens for alle parter. Vedtaket vitner om manglende konsensus på hva kvalitet og trygghet i barnehagene er. Og som innledningsvis er nevnt at hvis hensikten er å øke kompetanse, skape et bredere fagmiljø og sikre økt kvalitet, så vil dette virke mot sin hensikt.

Les også

Jåttå barnehage vil gå foran og skape framtiden

Søke mer kunnskap

Politikeren må løfte blikket, søke mer kunnskap og ta en revurdering på hva et bredt og godt fagmiljø er, og hva som faktisk er kvalitet i barnehagen. Foreslått vedtak er bekymringsfullt og fortvilet. Det må investeres i barnehagene, ikke kuttes. Økt kvalitet gir samfunnsmessig gevinst på kort og lang sikt. Når forskning også konkluderer at god ledelse betyr gode relasjoner, så stiller vi oss høyt kritisk til hvilken faglig bakgrunn politikerne kan begrunne foreslått vedtak.

Les også

 1. Ikke bruk ostehøvel på barnehagen vår!

Publisert:
 1. Barnehage
 2. Relasjoner
 3. Oppvekst
 4. Søsken

Mest lest akkurat nå

 1. Åtte smittet på skip i Stavanger

 2. Under landslagets frokost tok treneren Thorstvedt til side. Han fryktet det verste. Så kom meldingen som sjokkerte 22-åringen.

 3. Fant sovende mann på stuegolvet

 4. Smitte ved videregående skole

 5. Begge sjåførene fortsatt på sykehus

 6. Først kom koronaen, så konkursen. Alt var mørkt. Så ringte telefonen, og alt snudde