«Tajik og Ap polariserer debatten gjennom å male et feilaktig bilde av situasjonen i Norge»

DEBATT: Vi har helt riktig utfordringer knytta til den omstillingen Norge er i ferd med å komme seg gjennom, men Hadia Tajiks angrep er fullstendig skivebom.

Publisert: Publisert:

«Etter tre år med Høyre og Frp i regjering er Norge fortsatt et av de landene der ulikheten er minst innenfor OECD og land det er naturlig å sammenligne oss med», skriver stortingsrepresentant Heidi Nordby i Høyre. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Heidi Nordby Lunde
    Stortingsrepresentant, Høyre
Denne artikkelen er over tre år gammel
Les også

Skattepolitikk og forskjeller

I spørretimen onsdag 30. november ledet Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, det de selv kalte en offensiv mot regjeringen i spørsmål om ulikhet og skattepolitikk. Tajik og Ap polariserer debatten gjennom å male et feilaktig bilde av situasjonen i Norge.

Minst ulikheter

Etter tre år med Høyre og Frp i regjering er Norge fortsatt et av de landene der ulikheten er minst innenfor OECD og land det er naturlig å sammenligne oss med. Svakt økende ulikhet skyldes i hovedsak en større asylinnvandring de siste årene, noe Arbeiderpartiet bevisst unngår å snakke om. Jeg mener likevel at vi skal hjelpe de som har behov for vår beskyttelse, selv om det fører til midlertidig forskjeller mellom de som akkurat har kommet til Norge og enda ikke har en tilknytning til norsk arbeidsliv, og nordmenn som faktisk er i jobb. Det skulle da også bare mangle.

Les også

- Lekser øker sosiale forskjeller

Tajik peker på at regjeringa har redusert skattetrykket i Norge. For en lavinntektsfamilie utgjør dette nå rundt 15.000 kroner i året. Du skal være ganske arrogant for å mene at dette ikke gjør en forskjell. De som betaler mest skatt fra før også, har fått redusert skatt. Likevel betaler de ti prosent rikeste rundt 37 prosent av all personskatt i Norge. De med de bredeste skuldrene skal bære den tyngste børen, også med Høyre og Frp i regjering. Samtidig med skatteletter for personer og næringsliv, har for eksempel antall pasienter i helsekø har gått ned med 56.000, fattige som rike. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom skattelette og velferd.

Les også

– Fortsatt skattelette viktig stikkord i budsjettet

Billigere barnehageplass

I tillegg til å bedre økonomien til lavinntektsfamiliene med skattekutt, har Høyre og Frp prioritert målretta tiltak for å gi mer til de som har minst fra før – som billigere barnehageplass og gratis kjernetid i barnehagene for familier med lav inntekt, økt tilskuddene til ferieopplevelser for barn fra familier med dårlig råd, økt stipendandelen for elever fra lavinntektsfamilier, for å nevne noe.

Selv hadde Arbeiderpartiet det største økonomiske handlingsrommet noen norsk regjering noen gang har hatt, med en økonomi i vekst og en oljepris på opp til 120 dollar fatet. Likevel økte helsekøene, det ble 15.000 flere fattige barn, samtidig som folk flest betalte mer i skatt. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) gikk samtlige arbeidsplasser som Arbeiderpartiet skryter på seg å ha skapt i privat sektor etter 2008, til utenlandsk arbeidskraft, som LO mener har fortrengt sysselsetting av nordmenn. Dette var arven fra Arbeiderpartiet i regjering. Høyre og Frphar i tillegg håndtert et dramatisk oljeprisfall og økt flyktningestrøm.

Nyetableringene øker

Nå ser vi lyspunkter. Nye tall fra SSB viser at antall nyetableringer økte med 4,2 posent fra andre kvartal i fjor til i år. Trolig har det aldri blitt skapt så mange nye bedrifter før i Norge.

Vi har helt riktig utfordringer knytta til den omstillingen Norge er i ferd med å komme seg gjennom, men Hadia Tajiks polariserte angrep er fullstendig skivebom. Og det siste norsk næringsliv trenger nå er Arbeiderpartiets massive skatteøkninger som gjør det dyrere å drive næring og dermed forlenger omstillingen vi er inne i.

Publisert: