Boikott Israel, anerkjenn Palestina!

KRONIKK: De israelske bosettingene på Vestbredden er okkupasjon i strid med folkeretten. Israels­venners støtte til okkupasjonen er ikke med på å skape fred for Israel, men det motsatte.

Publisert: Publisert:

En palestiner blir tatt hånd om av israelske soldater etter å ha protestert mot israelske bosettinger nær Ramallah på Vestbredden. (Klikk på bildet og se hele bildeserien.) Foto: Mohamad Torokman, Reuters/Scanpix

Debattinnlegg

  • Leif Magne Helgesen
    Sokneprest, Svalbard

Deretter får mannen soldatene over seg. Legg merke til hodet under kneet til den ene soldaten, midt i bildet. Foto: Mohamad Torokman, Reuters/Scanpix

Deretter fraktes mannen bort. Foto: Mohamad Torokman, Reuters/Scanpix

«Bosettere» kaller vi de som bor i bosetningene på Vestbredden. Med en slik betegnelse høres det ut som om bosetterne er et eget folkeslag med egne rettigheter. Ved å bruke termen «bosettere» adresserer vi ikke problemet.Ved å si «israelske bosettere» nærmer vi oss kilden, men likevel holder vi en avstand til problemet. Det er viktig å understreke at bosetterne er israelere. Der ligger problemet. Det er staten Israel som okkuperer fremmed jord på Vestbredden. Det har de gjort fra 1967. Israel er som okkupant ansvarlig for en ulovlig utbygging på Vestbredden. Israel er ansvarlig for den vold som følger i kjølevannet av den pågående utbyggingen av bosetninger som finner sted.

Hva okkupasjon er

Ordet okkupasjon kommer fra latin og betyr «tilegnelse». I denne sammenheng er det snakk om å ta områder med militærmakt. En slik okkupasjon skjer oftest i strid med folkeretten. Det vil si at en okkupasjon bryter med internasjonal rett.

Norge har selv vært okkupert. Vi kjenner vår historie og hva de fem årene fra 1940–1945 gjorde med vårt land og vårt folk. Da var vi okkupert av Tyskland. Tyske tropper stod på norsk jord.

Det virket mot apartheid

I min blogg i Aftenbladet 7. januar i år anbefalte jeg at vi boikotter Israel. Jeg gjentok det i min 1. mai-preken på gudstjenesten i verdens nordligste kirke, Svalbard kirke. I et intervju i Svalbardposten, i forbindelse med at jeg igjen har dratt til Vestbredden for å være øyenvitne og ledsager for Kirkenes Verdensråd i området sør for Hebron, understreket jeg igjen behovet for boikott. Slik vi tidligere boikottet apartheid styre i Sør-Afrika, bør vi i dag boikotte varer fra Israel. Dette for å legge press på et militærregime som går fram med hard hånd mot den palestinske befolkningen.

Hvis noen bør beklage, er det MIFF, som støtter et regime som med våpen i hånd underkuer og okkuperer annen manns land.

Foreningen Med Israel for Fred (MIFF) vil at jeg skal beklage at jeg oppfordrer til boikott av israelske varer. Samtidig uttrykte styrelederen at han «ikke tror at de israelske bosetningene er et så stort hinder for fred som man egentlig vil ha det til» (sitat fra Svalbardposten 19. juni).

Om å se virkeligheten

«Blind er ikke den som ikke ser, men den som ser og likevel velger å være blind…», sier jeg noen ganger i mine prekener. Det gjelder også her. Hvis noen bør beklage, er det MIFF, som støtter et regime som med våpen i hånd underkuer og okkuperer annen manns land.

Jeg skjønner at mange kristne har et nært følelsesmessig forhold til Israel, men jeg skjønner ikke at kristne kan lukke øynene for de overgrep som finner sted. Det jeg opplevde i vinter, og som jeg igjen står midt oppe i, er en systematisk undertrykkelse og urettferdighet satt i system. Jeg har vært vitne til at hus og telt rives mens soldater holder vakt. Jeg har sett oliventrær som er hogd ned etter at israelske bosettere har vært på besøk i løpet av natten. Jeg har fulgt barn til skolen for at de skal ha et vern mot vold fra israelske naboer. Jeg har opplevd hatet og forskjellsbehandlingen som gjør palestinerne til et annenrangs folk. Dette skjer over hele Vestbredden.

MIFF bagatelliserer

Da Oslo-avtalen ble inngått i 1993 bodde det rundt 100.000 israelske bosetter på Vestbredden. I dag ligger tallet på over 380.000. I tillegg kommer et stadig større press på Øst-Jerusalem.

MIFF bagatelliserer vold og overgrep. De burde heller bruke sin posisjon til å jobbe for fred mellom Israel og sine naboer. Hvorfor trenger Israel å okkupere annen manns land? Hvorfor bruken av den meningsløse volden mot palestinerne? Israel er i dag et militærregime som går fram med brutal hånd.

Vi må anerkjenne Palestina

Derfor er boikott et viktig virkemiddel. Derfor håper jeg at vi i Norge går fram med et godt eksempel og velger bort varer fra en okkupasjonsmakt. Det er viktig at vi i felleskap sier at nok er nok. Israel, som alle andre land, må respektere internasjonale humanitære lover. Det gjør de ikke i dag.

Et urolig Vestbredden, er et urolig Midtøsten. Slik sett truer Israel sin egen eksistens.

Samtidig med boikott er det viktig at vi forsøker å påvirke norske politikere til å ta situasjonen på Vestbredden på alvor. En måte å gjøre dette på er å følge etter Sverige og flere andre land ved å anerkjenne Palestina som stat. Det vil også være med på å gi et kraftig og viktig signal til israelske myndigheter. Ved dagens regjerning i Norge er dette dessverre ikke aktuell poltikk. Derfor bør vi fra flere hold legge press på den norske regjering.

Israel truer sin egen eksistens

Vi bør alle ta avstand for en voksende antisemittisme, men vi må samtidig si fra når et regime går fram på en så brutal måte som Israel gjør. Her må vi kunne skille mellom kritikk av et regime og med en rasisme mot jøder.

Et urolig Vestbredden, er et urolig Midtøsten. Slik sett truer Israel sin egen eksistens. Israel er i ferd med å miste sin sjel. Hvis MIFF støtter eller bagatelliserer den israelske okkupasjonen av Vestbredden, er de med på å nøre opp om uroen. De er dermed ikke med på å skape fred for Israel, men det motsatte.

Publisert: